Tue. Jun 18th, 2024

Megyei útfelújítás

Szilágy Megye Tanácsa áttekintette a Szilágy­nagy­falu-Kraszna-Zilah-Karika megyei út felújí­tá­sának helyzetét. Uniós alapokból 25.500.000 euró áll rendelkezésre a majdnem 37 kilométeres szakasz teljes felújítására. A megvalósítás sza­ka­szai a közbeszerzési eljárás megismétlésétől a finanszírozási szerződések megkötéséig, illet­ve kivitelezésig mindenre kiterjedt. A teljes felú­jí­tás kivitelezésére a munkakezdési rendelet kel­te­zésétől számított 36 hónap áll a vállalkozók rendelkezésére.
Szilágynagyfalu mellett Kraszna, Magyarkecel, Egrespatak és Zilah lakosságát is érinti a rég óhajtott út felújítása. A megyei hatóságok értékelése szerint majdnem 90.000 lakost érint, segíti a falvak lakóinak közlekedését a megyeközpont felé.

A beruházást az Európai Regionális Fejlesztési alap és Regionális Fejlesztési Program (POR) finanszírozza.

A megyei tanács közleménye szerint 162 kilo­mé­ternyi utat újítanak fel pályázatok útján összesen 411.000.000 lejből. A teljes összegből a megyei tanács önrésze több mint 10.400.000 lej.

J.L.