Thu. Feb 29th, 2024

Megtörtént a Helyi Képviselők Tanácsának tisztújítása Sarmaság községben

,,Sarmaság község életében a novemberi hónap nem csak az államelnök-választásról, hanem a Helyi Képviselők Tanácsának tisztújításáról szólt. November 17-én az RMDSZ sarmasági, szilágylompérti és selymesilosvai szervezete közgyűlést szervezett.

Sarmaságon vasárnap délután fél 5-től került sor a közgyűlésre, ame­lyen részt vett Seres Dénes parlamenti képviselő, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke, Dombi Attila János, Sarmaság község polgármestere, Berki Edith, az RMDSZ sarmasági szer­vezetének leköszönő elnöke, a 2015-2019-es periódus HKT tagjai, illetve azok, akik újonnan szerettek volna csat­lakozni a képviselők tanácsához.

Berki Edith köszöntötte a jelenlévőket, illetve Seres Dénes parlamenti képviselő urat, majd köszönetet mondott minden tagnak, önkéntesnek és nőszervezeti tagnak a kampányban és az azt megelőző aláírásgyűjtésben nyúj­tott segítségért, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy Kelemen Hunor indulhasson az államelnök-választáson. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következőkből álltak: elnöki beszámoló, a polgármester beszámolója – befejezett és még folya­matban lévő munkálatok ismertetése, frakció beszámolója, tisztújítás – új elnök megválasztása és HKT tagok megválasztása, hozzászólások, kérdések és nem utolsó sorban a képviselő úr beszámolója.

Az RMDSZ sarmasági szervezetének leköszönő elnöke megtartotta elnöki beszámolóját. Berki Edith elmondta, hogy az elmúlt 4 év első nagy kihívása a 2016-os helyhatósági választás kampányának megszervezése volt. A kihívás teljesítése nem sikerült volna egy jól működő csapat hiányában. Berki Edith, mint a helyi RMDSZ elnöke jelen volt az elmúlt évek minden választási kampányában, részt vállalt a támogatói aláírások gyűjtésében, mindezek mellett támogatta és támogatja a helyi kulturális életet és a fiatal, feltörekvő tehetségeket, taná­csos kollégáival jó kapcsolatot ápolnak a testvértelepülésekkel is. Annak érdekében, hogy a polgármester és a helyi tanács munkáját segíthessék, egyeztető tanácsüléseket szoktak szer­vezni, ahol a megoldandó feladatokra, problémákra keresik a megoldást.

„Közös jövőnk kérdése mindnyájunkat foglalkoztat: a szülőföldünkön való megmaradás és boldogulás, községünk problémáinak megoldása, fiataljaink jövőjének biztosítása, a kulturális élet megtartása, hagyományaink és szokásaink átadása a jövő generációjának, anyanyelven való oktatás megtartása és bővítése(…)Meggyőződésem, hogy egy összetartó közösséggel, jó vezetőkkel együtt sikerül olyan jövőt kialakítanunk magunknak, amely biztosítani tudja mindezeket” – mondta Berki.

Dombi Attila János, községünk polgármestere beszámolt arról, hogy az elmúlt években milyen munkálatokat, pályázatokat sikerült megvalósítani. Elmondása szerint ahhoz, hogy egy község megfeleljen a XXI. századi elvárásoknak, nélkülözhetetlen velejárója a megfelelő infrastruktúra kialakítása. Az elmúlt időszakban Sarmaságon sikerült közel 33 km utat leaszfaltozni. Továbbá ugyancsak az elmúlt időszak megvalósított pályázatai közé tartozik az Új Művelődési Központ teljes felújítása és átadása is, amelyről bátran kijelenthetjük, hogy Szilágy megye legnagyobb művelődési háza. Ugyancsak Sarmaságon még folyamatban lévő megvalósítások vannak, többek között olyanok, amelyek a tanintézményeinkre vonatkoznak, az iskolák és óvodák felújítása fo­lyamatban vannak. A polgármester azt is hozzá tette, hogy bizonyára sokaknak kellemetlenséget okoz, hogy év közben végzik a munkálatokat, viszont bíznak abban, hogy a végeredmény mindenkivel elfeledteti ezt a néhány kellemetlen hetet.

Mindezek mellett az elmúlt években sikerült egy olyan pályázatot megnyerni, amelyre a faluközösségnek már nagy szüksége volt, ez nem más mind egy napközi építése. A munkálatok még folyamatban vannak, de hamarosan azt is sikerül befejezni és remélhetőleg jó szolgálatot fog tenni a Sarmaság községiek életében.

Zárszóként végül Dombi megköszönte Seres Dénes képviselő úrnak a támogatását, azt, hogy bármikor lehet rá számítani, és legjobb tudása szerint igyekszik mindig segítő jobbot nyújtani a sarmaságiaknak is.

Seres Dénes képviselő úr elmondta: „egy dolog biztos, Sarmaság község sokat fejlődött az elmúlt években. Mindaz, ami a közösség jólétét biztosítja, adott.” Továbbá a képviselő úr beszámolt az államelnök-választás első fordulójának eredményeiről és elmondta, hogy ez milyen nagy jelentőséggel bír a magyarság számára.
A beszámolók után kezdetét vette a tisztújítás. Ezen alkalommal 29 személy adta le a megadott határidőig pályázatát, amelyek el is lettek fogadva ellenérv híján. A jelenlévők mind a 29 személyt megválasztották a következő periódus HKT tagjainak. A HKT tagok megválasztását követte az elektorok megválasztása, 19 elektorral és 7 póte­lektorral gazdagodott a tanács.

Mindezek után pedig következett az RMDSZ sarmasági szervezet új elnökének a megválasztása. Erre a tisztségre egy személy nyújtotta be pályázatát, aki nem más, mint Berki Edith, az újonnan alakult HKT egyöntetűen bizalmat szavazott számára, hogy a következő peridusban is ő tölthesse be az elnöki tisztséget.

Bőti Sándor Csaba, a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum igazgatója gratulált Berki Edithnek, illetve köszönetet mondott neki, a polgármesternek, a tanácsos kollégáknak, illetve Seres Dénesnek is, hogy mindig támogatják iskolánkat.

A sarmasági HKT tisztújítást követően Dombi Attila János községünk polgármestere, Berki Edith, körzeti elnök és Seres Dénes képviselő úr részt vettek a szilágylompérti és selymesilosvai HKT tisztújításon is.

A tisztújításról az e heti Szilágyságban olvashatnak.