Wed. May 29th, 2024

Megjelent az egészségügyi minisztérium által kidolgozott útmutató az iskolakezdésről

A szülők nem léphetnek be az óvodaépületbe, a gyerekeket reggel a kapuban fogadja egy alkalmazott, és délben ugyanonnan vehetik el a szülők – írja az iskolakezdési kisokosban, amelyet kedden töltöttek fel az educatiacontinua.edu.ro honlapra.

A rendelkezés szerint rendkívüli helyzeteket leszámítva, idegen személy nem léphet be az óvodába. Az útmutató leszögezi: a kockázati csoportokhoz tartozó gyerekek (krónikus betegek, cukorbetegek, immunhiányos gyerekek) kizárólag a kezelőorvosuk engedélyével és a szülők írásos beleegyezésével látogathatják az óvodát. A kisokos ajánlatként fogalmazza meg, hogy több be- és kijáratot használjanak, hogy a különböző csoportok eltérő időpontban kezdjék a foglalkozást, és hogy a gyerekek csak egy jól kijelölt útvonalon közlekedjenek az épületben. Ugyanakkor az intézményeknek tartalékosokról kell gondoskodniuk (nyugdíjas személyzet, diákok, stb.), akik behívhatók, ha esetleg egy óvónő megfertőződik. A lázas gyerekeket nem fogadják az óvodákban.

A szakközépiskolákban és szakiskolákban a műhely- és laborgyakorlatokon nem az egész osztály, hanem csak ennek egy része, egy csoport vehet részt – írja az iskolakezdési kisokosban.  A csoportok létszámát úgy kell meghatározni, hogy a gyerekek be tudják tartani az egy méteres távolságot egymástól. Ha a biztonságos távolságot azt követően sem lehet betartani, hogy az osztályokat csoportokra osztották, akkor be kell azonosítani azokat a megoldásokat, amelyek révén online is meg lehet tartani a foglalkozások egy részét. Egyensúlyt kell keresni az online oktatás, és a tanulók személyes jelenléte mellett megtartott órák között – írja a dokumentum. A gyerekek azon gyakorlati képzését, amelyekre különböző vállalatoknál kerül sor, kizárólag személyes jelenléttel kell megszervezni, csoportokra osztva, betartva a vonatkozó biztonsági előírásokat – írja még a kisokos.

Minden iskolában meg kell oldani, hogy a különböző osztályok tanulói ne találkozzanak a szünetekben – írja az iskolakezdési kisokosban. Az útmutató szerint egy ötperces szünet alatt a tanár átmegy egyik osztályból a másikba. Az 55 perces óra magában foglal egy 10-15 perces pihenőt, amely szintenként (mosdónként) más-más időpontban lesz a különböző osztályoknak úgy, hogy az alatt a gyerekek elmehessenek a mosdóba a nélkül, hogy a többi osztály tanulóival találkoznának. Azoknak a gyerekeknek, akik nem mennek a mosdóba, a tanár tart különböző szabadidős foglalkozásokat az osztályban, vagy a szabadban. Az iskola személyzete felügyeli, hogy a különböző osztályokba járó gyerekek semmilyen módon ne keresztezzék egymás útját az iskolai tevékenység ideje alatt. Az ötperces, közös szünetben a gyerekek a saját osztályukban maradnak, a folyosókon csak a tanárok járnak. Ezt az időt kell felhasználni a laborok, kabinetek fertőtlenítésére is. A laborokba, az 55 perces óra elején, a tanulók tanári kísérettel vonulnak. A tanárok saját jegyzetfüzetükbe írják be a jegyeket és hiányzásokat, amit utólag vezetnek be a naplóba, hogy elkerüljék a naplók kézről kézre adását. A kisokos ajánlatként fogalmazza meg, hogy úgynevezett moduláris órarendet állítsanak össze, azaz az osztályoknak egymás után több órájuk legyen ugyanazzal a tanárral. Ez – állítja a dokumentum – előnyös lenne függetlenül attól, hogy zöld, sárga vagy piros forgatókönyv szerint zajlik az oktatás. A nagyvárosi iskolák népes osztályait lehetőség szerint két egyenlő csoportra kell osztani úgy, hogy ezek lehetőleg egymástól függetlenül látogassák az órákat – írja még az útmutató.

A vokacionális szakközépiskolák (művészeti, pedagógiai, teológiai, sport és testnevelés) bentlakásaiban legfentebb két tanuló alhat egy szobában. A különböző próbákat, gyakorlatokat úgy kell megszervezni, hogy betartsák a vonatkozó védelmi előírásokat. A pedagógiai líceumok gyakorlatainak egy részét az osztályokban, más részét akár a szabadban is meg lehet tartani – írja az útmutató.

A megyei egészségügyi igazgatóság (DSP) dönt a tanítás újrakezdéséről azokban az iskolákban, ahol ezt korábban, a koronavírus-járvány miatt felfüggesztették. Az útmutató szerint a DSP úgy dönthet, hogy meghosszabbítja az oktatás felfüggesztését egy osztályban, vagy egy iskolában, ha a megyei járványügyi helyzet ezt megköveteli. Amennyiben egy osztályban egy gyerek koronavírustesztje pozitív lesz, az osztályban 14 napra felfüggesztik a tanítást és online rendszerre térnek át. Amennyiben egy iskolában három különböző osztályban kerül sor igazolt fertőzésre, az oktatást az egész iskola szintjén felfüggesztik 14 napra, az utolsó eset megjelenésétől számítva. Azokban az iskolákban, ahol több váltásban folyik az oktatás, a két váltás között legalább egy-két óra szünetet kell tartani, amely alatt szellőztetnek és fertőtlenítenek az osztálytermekben.

korona.rmdsz.ro