Mon. Jun 24th, 2024

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a beiskolázás rendjét és módszertanát megszabó rendelet

Az előkészítő osztályba történő beiratkozás első szakasza március 4-e és 23-a, a második szakasz április 23-a és 30-a között között zajlik – derül ki a 2020/2021-es tanév beiskolázási rendjét és módszertanát megszabó rendeletből, amely pénteken jelent meg a Hivatalos Közlönyben.

A rendelet értelmében azokat a gyermekeket lehet beíratni előkészítő osztályba, akik 2020. augusztus 31-ével bezárólag betöltik hatodik életévüket. A szülők igénylésére a 6. életévüket 2020. szeptember elseje és december 31-e között betöltő gyerekeket is be lehet íratni az iskolába, amennyiben az úgynevezett pszichoszomatikus felmérés során iskolaéretteknek nyilvánítják őket.

A rendelet szerint minden gyermeket felvesznek a lakhelye szerinti körzeti iskolába, a fennmaradó helyeket pedig a más körzetekből vagy más településről érkező gyerekek tölthetik be.

A megyei bizottságok ingyen hívható telefonvonalat létesítenek, amelyen a szülők április 19-éig információkat kaphatnak a beiskolázással kapcsolatban.

A jelentkezőket az iratkozási folyamat lezárulása után sorolják be osztályokba, a tanfelügyelőségek által kidolgozott és az igazgatótanács által jóváhagyott, ,,átlátható, méltányos, diszkriminációmentességet és inklúziót biztosító” eljárás alapján – szögezi le a rendelet.

E szerint az iskolák és a megyei tanfelügyelőségek február 24-én teszik közzé az iskolai körzetek jegyzékét, illetve az előkészítő osztályok számát.

Február 25-e és március 9-e között a tanintézetek nyílt napokat tartanak, mely alkalomból a szülőknek, a gyerekeknek és más érdeklődőknek lehetőségük lesz ellátogatni az iskolákba, elbeszélgetni a tanítónőkkel. Ugyanebben az időszakban az óvodákban is találkozókat kell szervezni, amelyeken tanácsokkal, útmutatással szolgálnak majd a szülőknek.

A pszichoszomatikus felmérésekre február 25-e és március 20-a között kerül sor – szögezi le a rendelet.

Március 26-án a beiskolázásokkal foglalkozó országos bizottság egy számítógépes program segítségével összesíti a beiratkozási kérelmeket, és megtörténik a lakhely szerinti körzeti iskolákba való elosztás. Március 27-e és 30-a között a tanintézetek besorolják a szabadon maradt helyekre a más körzetből vagy más településről jelentkezőket. Túljelentkezés esetén a különféle általános, illetve a tanintézet által megszabott sajátos kritérium alapján rangsorolják a gyerekeket.

Azoknak a szülőknek a kérelmét, akik nem a lakhelyük szerinti körzeti iskolába íratták a gyermeküket, a kiválasztott tanintézetben azonban nem jutott hely számára, március 31-én tárgyalják majd meg az illetékes bizottságok.

A beiratkozások első szakaszában felvételt nyert gyermekek névsorát, a fennmaradó helyek számát és az első szakaszban elutasított jelentkezők jegyzékét április 1-jén teszik közzé a tanintézetek székhelyén és a megyei tanfelügyelőségek honlapján.

A beiratkozások második szakasza április 23-án kezdődik és 30-áig tart. Az előkészítő osztályokba felvételt nyert gyerekek végleges listáját május 7-én teszik közzé, május 8-a és 15-e között pedig rendezni kell a be nem íratott, de iskolaköteles gyerekek helyzetét – áll még a rendeletben.

agerpres.ro