Tue. Jul 16th, 2024

Meghívó a Moldován Lajos Emlékversenyre

A Moldován Lajos Kulturális Alapítvány Kuratóriuma az idén is megszervezi a Matematika Emlékversenyt, amelyre meghívja Szilágy megye vala­mennyi magyar iskoláját, illetve magyar tagozatát, hogy vegyenek részt.
A középiskolások a versenyét 2019 április 12-én 15 órakor (időtartam 3 óra), és az általános iskolásoknak 2019 április 13-án 9.30 órakor (időtartam 2 óra) rendezzük a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban.
A jelentkezők névsorát április 1-ig kérjük eljuttatni László Judit tanárnőnek, Zilahra a Silvania Főgimnáziumba. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a névsorban szereplő tanulók vehetnek részt a versenyen.
A versenyfeladatokat az adott tanév (osztály) tananyagából jelöli ki a versenyszervező bizottság. A versenyzők felügyeletét és a dolgozatok javítását (közvetlenül a verseny után) a felkészítő tanárok részvételével szervezzük meg. Ezért versenyzőket csak kísérő (felkészítő) tanárokkal fogadunk. Kérjük, mellékeljék a tanulók névsora mellé a javító tanárok neveit is.
A Kuratórium döntése szerint a javítás eredményét nem lehet megóvni.
Az eredményhirdetés és díjkiosztás 2019 április 14-én, vasárnap délután 16 órakor lesz a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban. A díjakat, csak személye­sen és a díjkiosztón lehet átvenni.
Alapítványunk honlapja: http://www.moldovanlajosfoundation.org
A Moldován Lajos Kulturális Alapítvány Kuratóriuma arra kér minden kollégát és ismerőst, hogy a 2018-as év jövedelemadójának 2 százalékát ajánlja fel az a­lapítványnak. Az adózási nyomtatványra az alapítvány következő adatai szükségesek:
Denumire entitate nonprofit: Fundaţia Culturală „MOLDOVAN LAJOS”
Cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit: 10034027
Cont bancar (IBAN): RO10RNCB4100000015860001
Köszönjük azoknak, akik a tavaly is felajánlották jövedelemadójukat az alapítvány számára. Az ala­pítvány nonprofit szervezet, nincs alkalmazottja és adományokból szervezi a versenyt és folytatja tevékeny­ségét közel két évtizede.