Fri. May 7th, 2021

1320 nagyon fontos dátum Kémer történelemben, ugyanis ebből az évből származik az első írásos feljegyzés településünkről.

2020-at írunk – ebben az évben emlékezünk Kémer 700 éves törté­nelmi múltjára. E jelentős esemény megünnep­lésére már az elmúlt évben gondoltak falunk vezetői.

Akkor még úgy tervezte mindenki, hogy egy nagyszabású falunap alkalmával megünnepelhetjük Kémer 700-ik születésnapját. Úgy gondolták, hogy e jelentős ,,életkor” megünnep­lésére méltó lenne egy magasztos jelképet állítani, mintegy tisztelegve a múlt nagysága és dicsősége előtt, ugyanakkor az utókornak egy maradandó emléket hagyni. Így született meg az ötlet, hogy az emlékjel mellett írásos dokumentum is bizonyítsa Kémer örökségét.

A falu vezetősége együtt a Kémerért Alapítvánnyal, egy történész doktoranduszt, Tőtős Áront, kért fel, hogy írja meg a falu ,,képes krónikáját”. A 2020-as év sajnos rendkívülinek bizonyult minden téren, így a nagyszabású falunap és ünneplés elmaradt. A járványra való tekintettel és a kormányrendeletek értelmében, csak nagyon szűk körben és családias hangulatban tarthattunk rendhagyó ünnepséget.
Az ünneplés 2020. november 15-én, a délutáni istentisztelettel kezdődött az impozánsan felújított Kémeri Református Templomban. Az igét a helyi lelkipásztor, Kánya Zsolt-Attila, hírdette. Az ige üzenete is utalt a múlt dicsőségére, a jelen értékeire és a jövő fontosságára.
Az istentiszteletet követően Szabó Levente György, Kémer polgármestere, köszöntötte az egybegyűlt keresztyén testvéreket. A polgármester úr kiemelte a múltra való visszaemlékezés fontosságát, mert múlt nélkül nincs je­len és elvész a jövő.

Köszöntő beszéde után felkérte Tőtős Áront, hogy mutassa be az általa írt könyvet, melynek címe Kémer öröksége. A több mint 400 oldalon megírt és képekkel gazdagon díszített könyv egyedülálló és maradandó alkotás még a jövő nemzedékének is.

A történelmi bemutató után, lírai hangvétel következett, Thököly Vajk tanár – költő bemutatta legújabb ver­seskötetét, Padláda címmel. A költő szerint ,,a vers a lélek terápiája” mind az olvasónak, mind a hallgatónak. Hiteles előadásmódban ,,Van egy utca emlékemben” című versét szavalta el Bereczki Abigél. Ezek után Kánya Virág-Kata gyönyörű népdalokat énekelt, ezáltal is emelve a rendezvény szin­­vonalát.

Ünnepi megemlékezésünknek meg­hí­vott vendégei Kovács Irénke oktatási államtitkár, az RMDSZ Szilágy megyei szenátor jelöltje valamint Seres Dénes kép­viselő úr, a Szilágy megye RMDSZ el­nöke és jelenlegi képviselőjelölt vol­tak. Kovács Irénke államtitkár asszony beszédében kiemelte, a múlt értékeit és jelen fontosságának súlyát. Felhívta a figyelmet a magyarság összetartó erejére. Seres Dénes képviselő úr mint mindig, most is az összefogásra biztatta a magyarságot.
A Himnusz eléneklése után a temp­lomkertben folytatódott az ünnepség.
Birta – Szabó Tamás történelem­tanár köszöntötte a templomkertben összegyűlteket. Az emlékjel és az időkapszula szerepének fontosságáról beszélt. Szabó Zsófia V. osztályos tanuló felolvasta üzenetét az utókornak, amely bele­került az időkapszulába. Az ő üzenetén kívül, még három tanuló üzenete, a falu történetének leírása, egy Szilágyság újság, egyházi beszámoló, az iskola élete a 2020-as évben és egy adathordozó kerültek az időkapszulába. Reméljük, hogy az utókor értékelni fogja munkásságunkat, amit örökségbe hagyunk.
Ezek után következett az emlékjel leleplezése, Kovács Irénke államtitkár asszony, Seres Dénes képviselő úr, Szoboszlai Attila helyi RMDSZ elnök és Szabó Levente György polgármester úr jelenlétében.

Az emlékjel egy nyitott könyvet ábrázol, melyen Kémer nevei a 700 év távlatából vannak felsorolva és egy bibliai igevers olvasható.
Az emlékjel szimbólum, a könyv a tudást és az örökkévalóságot testesíti meg.

Nagy öröm és megelégedettség van szívünkben, hogy méltóképpen meg tudtunk emlékezni falunk törté­nelméről még ebben a megváltozott időben is. Reméljük, hogy mi is tudunk méltó emléket hagyni az utódainknak.

Birta-Szabó Mónika
Birta-Szabó János-Tamás