Thu. Apr 18th, 2024

Megalakulását ünnepelte a KAF Egyesület

2019. július 4-én meleg, családias körülmények között, gyerekpezsgővel és tortával ünnepelte megalakulását a KAF Egyesület (Krasznai Fiatal Akadályozottak Egyesülete). A megnyitón az alapító tagokon, az akadályozott fiatalokon és Mitruly Tímea gyógypedagóguson kívül néhány érdeklődő és közéleti személyiségek is részt vettek.

Veress Enikő, Dimény Klára, Bir­ta Jutka és Vider Erzsébet akadá­lyo­zott fiatal felnőttek anyukái, a­kik már több ízben is próbálkoztak gye­re­keik, hozzátartozóik szervezett foglal­koztatásával, azonban mindezidáig nem sikerült. Az egy hónapja sikeresen működő egyesületet és eddigi tevé­keny­ségeiket Mitruly Tímea gyógy­pe­dagógus mutatta be, akinek közre­mű­ködésével sikerült a több éve lappangó ötletet megvalósítani. Tímea teljes mun­kaidőben egy részmunkaidős szociális munkás segítővel szervezi a fiatalok egyéni és csoportos tevékenységeit ma­gyar nyelven, ami környékünkön hiánypótló. Beszédében megemlítette, hogy a csapat már részt vett egy közös táborban és elkezdték a mindennapi foglalkozásaikat, programjaikat. A fiatalok nagyon lelkesek és jól érzik magukat. A legfontosabb cél, amiért megalakult ez az egyesület, hogy a krasznai és környékbeli fiatalok mindennapjait jobbá, színesebbé, vidámabbá tegyék. – Nagy terveink vannak, és a célunk egy olyan nappali foglalkoztató működtetése, ahol ezek a fiatalok jól érzik magukat, örömüket lelik a tevékenységekben, illetve a közösségi életben – fogalmazott a szakember.

Bogya Miklós polgármester széles­körű összefogás eredményeként mu­tat­ta be, hogy a KAF Egyesület itt meg­kezdhette a munkáját. – Csepp a tengerben, de ezekből a cseppekből áll össze a tenger – foglalta össze egyetlen mondatban az elöljáró, és a jövőre vonatkozó támogatásáról is biztosította a csapatot. Seres Dénes parlamenti képviselő az önszerveződésre buzdította a hallgatóságot, az egymásra figyelésre, a segítségnyújtásra. A parlamenti kép­vi­selő ebben látja a közösségek meg­maradását.
Kovács István református lelki­pásztor a bethesdai gyógyítás történetét mesélte el. Jézus meggyógyította a 38 éve a tó partján betegen fekvő férfit, de ez nem csupán fizikai gyógyulás volt, hanem a társtalanságból, a magányosságból is kiutat jelentett. Ugyanilyen kiút ezeknek a fiataloknak és családtagjaiknak ez az egyesület, a közösség, ami testi és lelki gyógyulást, segítséget, szolgálatot jelent számukra.

A KAF Egyesület megalakulásáról az e heti Szilágyságban olvashatnak.