Tue. Apr 23rd, 2024

Amikor egy nemzet a szívét kéri vissza

,,Az ünnepséget hagyományainkhoz híven egy határokon átívelő ma­gyar-magyar összefogásban ül­tük meg, melynek keretén belül immár hetedik alkalommal látogattak el hozzánk a Gödöllői Török Ignác Gim­názium diákjai a Határtalanul prog­ram keretében. Köszünjük ven­dégeinknek, hogy újra eljöttek kö­zénk, és ha csak rövid időre is, de újból részesei lehettünk egymás életének.
A megemlékezést a zsoboki t­a­nu­lók ünnepi műsora, a néptánc­csoport fellépése, illetve a magyar­országi VII. osztályos diákok jele­nete tette a naphoz méltóvá.

Iskolánk tolmácsolásában el­hang­zott annak a tudatnak a meg­val­lása, mely szerint Erdélyben él­ve is mindannyiuk személyes meg­győződése: ,,Hiszem, hogy én is jó magyar vagyok”. E hitvallás a ma­gyarországi Kiss Kata zenekar ,,Magyar vagyok” című dalában hang­zik el. Az ünnepi műsoron a dal fel­csendülése lehetővé tette, hogy e napon együtt dobbanjon minden magyar szíve, függetlenül attól, hogy hol él. Mi ily módon csatlakozva a zenekar kezdeményezéséhez val­lottuk, hogy magyarnak lenni igenis jó.”

Részletesebben az ünnepi megemlékezésről a Szilágyság 11. lapszámában olvashatnak.