Tue. Jun 18th, 2024

,,Désházán is ünnepelni gyűlt össze a falu apraja-nagyja 2019. március 17-én, az ünnepi megemlékezés a délutáni is­tentisztelet után a templom előtti emlékműnél kezdődött, koszorút helyezett el a falu református lelkésze, Nagy Róbert és főgondnoka, Németi István, a Polgár­mesteri Hivatal részéről Petkes András polgármester és Petkes István az RMDSZ helyi szervezetének elnöke tisztelgett a hősök előtt, ezt követően Oláh Edit az RMDSZ helyi Nőszervezet elnök és Alszegi Erzsébet-Tünde alelnök, és Désházi 1-es Számú Általános Iskola igaz­gatónője, Szarvadi Katalin és Fazakas Imola-Ma­tilda óvónők emlékeztek, végül Désházi Csuporka Néptánccsoport tagjai és vezetője, Molnár Andrea.
Az ünnepi műsornak a helyi kultúrott­hon adott helyet, Petkes András Szilágy­szeg polgármester köszöntő beszédét a Csuporka néptánccsoport somogyi tánca követte, tisztelettel hallgatta meg a közönség Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének illetve Kelemen Hunor, az RMDSZ elnökének március 15-i ünnepi üzenetét.
Az I., III., IV. osztályos diákok előadását követhettük figyelemmel, akik nagy lel­kesedéssel, énekeltek, szavaltak, majd a bátor huszárokra emlékezve az V-VIII. osztályos tanulók katonadalai következtek, az V-VI. osztály diákjai Márciusi ifjak című színdarabbal emlékeztek a március 15-i eseményekre. Az este folyamán Csuporka néptánccsoport két alkalommal is pörgősebb hangulatot varázsolt, Debre­czeni Máté Makray László: Mai március című versével dobogtatta meg a jelenlevők szívét, és végül Petkes István a désházi RMDSZ elnöke mondott köszönetet a szer­vezőknek, diákoknak, jelenlevőknek.
Ezúttal szeretnénk megköszönni a désházi iskola igazgatónőjének, Szarvadi Katalinnak, tanárainak: Mol­nár Annamáriának, Alszegi Erzsé­bet-Tündének, hogy ilyen színvonalas műsor megtekintésével emlékezhetett Désháza lakossága is az 1848-1849 forradalom- és szabadságharcra.”

A Désházán megrendezett ünnepségről részletesebben a Szilágyság 11. lapszámában olvashatnak.