Sat. Dec 2nd, 2023

Május 4-ig pályázhatnak a fiatal gazdák

Megjelent a Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynökségének honlapján a „Fiatal gazda” prog­ram népszerűsítésére összeállított ismertető, amely a diaszpórában élő fiatalokat tájékoztatja arról, hogy hogyan férhetnek hozzá a számukra elkülönített európai forrásokhoz.

Az érintettek május 4-ig pályázhatnak a 20 millió euró keretösszegű támogatásra. Egy igénylő legtöbb 40 000 vagy 50 000 eurót kaphat, amelyet nem kell visszafizessen. A pályázók 30 pontot kapnak, ha növénytermesztéssel vagy állattenyésztéssel akarnak foglalkozni, 15 pontot, ha összevont gazdaságuk van, 5 pontot ha őshonos állatot tenyésztenek vagy növényt termesztenek, legtöbb 35 pont, ha az utóbbi öt évben végzett külföldön mezőgazdasági profilú egyetemet, líceumot, posztlíceumot és legtöbb 15 pont, ha részt vett mezőgazdasági profilú felkészítőn.

Ha a pályázó fiatal az utóbbi 12 hónapban legkevesebb három hónapot dolgozott mezőgazdasági területen az unió tagállamaiban vagy bármely más országban, akkor azt beleszámítják a szakmai képzettségbe. A külföldön dolgozó, szakképzettséggel rendelkező vagy iskolát végzett fiatalnak hivatalos okmányokkal kell bizonyítania mindezt, viszont most már nem lesz szükséges a felülhitelesítési záradék, elégséges az illető település helyi tanácsa vagy az ottani rendőrség által kiállított bejelentkezési igazolvány, amely a külföldi tartózkodást bizonyítja.

Sütő Attila