Wed. Oct 20th, 2021

Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem 2021

Kopogtat az ősz, tarlóról fúj a szél, ahogy falun mondjuk, lassan őszbe hajlik a természet, szóval figyelnünk kell a kamrákra, raktárakra, hogy megteljenek télire való tartalékokkal. Jóval kevesebben, mint amennyien tehették volna, de azért szép számmal gondoltunk arra, hogy ne csak a mi éléskamránk, hanem a hiányban szenvedőké se maradjon üresen. Ezért a búzagyűjtési program keretében sok önkéntesre, jó lelkű követőre találtunk, mezőgazdászok, magánvállalkozók, társulások, egyesületek, falun és városon lakók körében, számosan adták jelét annak, hogy ,,adni jó”, és névtelenül is jó érzés adakozni.

Nagyszerű program, csodálatos kezdeményezés.

Nézem az adakozók listáját, vezet Kárásztelek, ahonnan búza, liszt, pénzadomány gyűlt össze, kilenc vállalkozó adományaképp. Kémeren a kisvállalkozók hozták el búza és pénzbeli adományukat, közel húszan, és még készülnek a lekvár főzésre is, az ott készült ízek, lekvárok egy része is valamelyik otthonba jut el, és biztosan kerül még mellé ez meg az. A focikupa résztvevőinek egy része is hozzájárult ahhoz, hogy gyűljenek a búzaszemek, mind a 13 adakozó (Zilah, Szilágysomlyó, Tasnád, Nagyvárad, Szamosardó, Szilágyszeg, Kárásztelek, Kémer) pénzbeli adományát szeretettel fogadtuk. A Sarmasági malomban szervezett gyűjtőponthoz (akiknek az önzetlen segítségét ezúttal is megköszönném), érkeztek felajánlások Perecsenből, Krasznáról, Bagosról, Nagyfaluból.

Összesen 8213 kg búza, 500 kg liszt, 2350 lej gyűlt össze.

A megőrölt lisztet szintén a gyermekek étkeztetésére juttatjuk el a zsoboki, Gálospetri-i otthonokhoz, együtt a pénzen vásárolt egyéb élelmiszerekkel.

Tudom azt, hogy sokkal többen lennének, akik szívesen hozzájárulnának az ilyen kezdeményezésekhez. Csak nem szentelünk elég figyelmet arra, hogy a felhívások eljussanak azokhoz, akikhez címezték. Jó lenne, ha a választott vezetőink egy része nem csak egy félig töltött zsák mögé megbújva gondolná azt: ,,én is ott voltam, eleget tettem a felhívásnak…”

Mert, egy kicsi odafigyeléssel, a kezdeményezések, az információk eljuttatásával a 15 millió búzaszem mind a 15 millió magyarhoz „eljuthat”, de fontos, hogy ne csak magunkra, hanem egymásra is figyeljünk, és így jut majd kenyér minden magyar gyermek asztalára (és nem csak), ugyanakkor jutni fog és maradni is azokon a településeken, ahol senki, vagy csak 1-2 ember hallotta és reagált a kezdeményezésre.

Köszönjük mindenkinek a segítséget, a Jóisten adjon bő termést és adományozó szíveket ezután is!

Szoboszlai Attila