Tue. Apr 23rd, 2024

Lehet igényelni a vadkárok utáni kártérítést

Kihirdette Klaus Iohannis államfő azt a törvényt, amely módosítja az agártámogatások kifizetésére vonatkozó 3/2015-ös számú kormányrendeletet.

Ennek értelmében a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség úgynevezett vis maior esetnek tekintheti a vadkárokat is, legyen szó a farmon a vadállat által elpusztított haszonállatról, vagy a vadállatok által tönkretett termőföldről/termésről.

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség megyei kirendeltségeinél legkevesebb 15 napon belül be kell jelenteni a vadkárt és mellékelni a bizonyítékokat, annak érdekében, hogy a gazda megkapja a kártérítést.

 

***

Megjelent a Hivatalos Közlönyben az a törvény, a­mely módosítja az agrárkülterületek mezőgazdasági körzetből való kivonásával kapcsolatos előírásokat. E­szerint két évtől öt évig meghosszabbították azt a határidőt, ameddig kivonhatók a mezőgazdasági körzetből azok a földterületek, amelyeken 2017. jú­li­us 25-e előtt építkeztek. A települések külterületét ké­pező mezőgazdasági földterületek végleges vagy i­deiglenes eltávolítása a kedvezményezettek kérésére tör­ténik, a földjavítási alapnak járó díjak befizetésé­vel, amely négyzetméterenkénti 2 és 4 lej közötti lehet.

Sütő Attila