Thu. Jun 20th, 2024

KÉPZŐMŰVÉSZET ZSOBOKON – A kalotaszegi alkotótábor

Ezzel a címmel jelent meg kétnyelvű kiadványunk a tavalyi év folymán a Szilágy Megyei Művelődési és Művészeti Központ és a megyei múzeum közreműködése nyomán. A zsoboki alkotótábor 25. évi alkalmából kiadott katalógus a részvevő alkotók munkáiból – a tábor gyűjteményéből – kínál ízelítőt és forrásanyagot a következő idő művészettörténeti kutatása számára.

Mint katalógusunkban is olvasható, „a tábor sokszáz alkotásból álló archívumát tanulmányozva kitűnik a huszadik század stílusai közül jópár, pl. az immár klasszikusnak számító expresszionizmus és posztimpreszzionizmus, mely figurális, mégis rendkívüli szuggesztivitású művek csoportját adja. Ugyanakkor sok esetben a szürrealisztikus látásmód érvényesül, sőt az absztrakcióra való törekvés is jelen van, akárcsak a plein-air-szerű realisztikus festésmód, nem ritka a vad (fauve), harsogó színhasználat sem. Nagyszámú alkotás tükrözi a szimbolizáló kifejezésmódot, a dekorativitás iránti affinitás is nyilvánvaló. Technikailag gyakori a pasztell, az akril, de számos olajkép és akvarell is született, tusrajzok, szénrajz is néhány. Emellett linó- és fametszetek, monotípiák.  Fába, kőbe faragott és kerámiában megalkotott tárgyak, üveg- és textiltechnikával készített alkotások is bővítik a sort”.

A tábor missziójának körvonalazódásakor zajló egyeztetésekre visszatekintve, Banner Zoltán művészettörténész emlékezése szerint „a megőrző/leltározó funkció elsődleges fontosságú, de nem elég. Mert már a kezdet kezdetén arra gondoltunk, azt reméltük, hogy a kalotaszegi vizuális és szellemi élmény egyre mélyebbre hatol a lélek és a képzelet rétegeibe, s ha új stílusirányt már nem is indíthat (vége az egymást sűrűn követő huszadik századi trendfordulók idejének!), de legalább egy-egy erősebb művész-személyiség életművében formateremtő, tartós impulzusként érvényesülhet.” A tábor húszéves múltját dokumentáló, 2015-ben megjelent albumba foglalt alkotásokat kiegészítendő, jelen kiadványunkkal (2020.) is ezt a jelenséget illusztráljuk.

Huszonöt év táborozása nem csak szervezés kérdése volt, hanem finanszírozásé és elhivatottságé. Essig Kacsó Klára festő-rajztanár kezdeményezése mellé állt a Zsoboki Református Egyház és a Bethesda Gyermekotthon, a Zsoboki Általános Iskola a helyi lelkes közösséggel együtt. Kiemelt jelentősége van és lesz a közülünk tavaly eltávozó Essig József (1938-2020) elmaradhatatlan ügyintéző/szervező/dokumentáló munkájának, melynek e kötet is  sokat köszönhet.  Reméljük, ezután is támogatóink lesznek a Szilágy Megyei Művelődési és Művészeti Központ, a Zilahi Megyei Történelmi és Művészeti Múzeum, valamint a Communitas  Alapítvány.

Szabó Attila