Wed. Sep 27th, 2023

Külön hatóság foglalkozik ezentúl a gyermekjogvédelmi és örökbefogadási kérdésekkel

A kormány szerdán jóváhagyta az országos gyermekjogvédelmi és örökbefogadási hatóság hatásköréről, megszervezéséről és működéséről szóló határozatot. Az intézmény központi közigazgatási szervként fog működni a családügyi, ifjúsági és esélyegyenlőségi minisztérium alárendeltségében, és 85 alkalmazottat foglalkoztat majd.

Az országos gyermekjogvédelmi és örökbefogadási hatóság élén egy elnök és egy alelnök áll, munkájukat egy főtitkár segíti.

Ugyanakkor a kormány jóváhagyta a fogyatékkal élő személyek jogvédelmének országos hatóságára (ANPDPD) vonatkozó határozatot is, amely viszont a munkaügyi és társadalomvédelmi minisztérium alárendeltségébe fog tartozni.

Az ANPDPD 62 alkalmazottat foglalkoztat majd, élén szintén egy elnök, egy alelnök és egy főtitkár áll.

A kormány tájékoztatása szerint ezzel visszatérnek a 2019 előtti struktúrához. 2019-ben ugyanis összevonták a gyermekjogvédelmi hatóságot a fogyatékkal élők jogvédelmével foglalkozó hatósággal. A kormány szerdán közzétett indoklása szerint célravezetőbb a gyermekjogvédelmi és örökbefogadási kérdéseket külön területként kezelni, mert így az illetékes hatóság nagyobb figyelmet tud majd fordítani a romániai gyerekek és fiatalok problémáira, a családjuktól elválasztott gyerekekre, a családtól való elszakítás megakadályozására, valamint azokra a gyerekekre is, akik számára az örökbefogadás marad az egyetlen megoldás.