Thu. Feb 29th, 2024

Közösségi alkalom Mocsolyán a farsang jegyében

,,Ahogy az már megszokottá vált Mocsolyán, ismét megszervezésre került a Farsang jegyében tartott közösségi együttlét február 23-án, vasárnap délután. A mocsolyai Nőszervezet a Szilágysámsoni Önkormányzat támogatásával szervezte meg azt a vasárnap délutáni közösségi programot, amelyre nagy szeretettel vártak mindenkit felekezettől és kortól függetlenül. Mocsolyán minden hónap utolsó vasárnapján a délutáni istentisztelet az Immánuel Közösségi Házban van megtartva. Ezeknek az alkalmaknak a célcsoportja az idősebb korosztály, de korosztálytól és felekezettől függetlenül mindenkit nagy szeretettel fogadnak.

Már szombat délután nagy volt a sürgés-forgás az Immánuel Közösségi Ház konyháján, ahol a nőszervezet tagjai megtöltötték a finom töltött káposztát és előkészítették a termet a vasárnapi együttlétre. Vasárnap délután már a finom töltött káposzta illata csalogatta a résztvevőket az Immánuel Házba. A szervezők délután 16:00 órára hívogatták az érdeklődőket, a falu lakosságát. Az együttlét ökumenikus istentisztelettel kezdődött, ahol igét hirdetett Móré-Zsigmond Mihály-Levente mocsolyai református lelkész, majd a baptista egyház tagjainak szolgálata következett. …”

A farsangról az e heti Szilágyságban olvashatnak.