Mon. Apr 15th, 2024

KÖZLEMÉNY a Zilahi Református Wesselényi Kollégium visszaigénylése tárgyában

„Aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál. (Péld. 21,21)

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület törvényadta jogával élve, a restitutio in integrum, azaz a kommunista önkény által elbitorolt ingatlanok teljeskörű visszaszolgáltatásának elvét követve 2003-ban benyújtotta kérelmét a Zilahi Református Wesselényi Kollégium tulajdonjogának visszaállítására. Vélt vagy valós hiányosságokra hivatkozva a Restitúciós Bizottság elutasította egyházkerületünk kérését. Ennek következményeként perre vittük ügyünket, hiszen hiteles dokumentumokkal és tanúkkal igazolhattuk jogos igényünket.
Hosszú pereskedés után, méltatlan támadások kereszttüzében a Legfelsőbb Ítélő és Semmítőszék az elmúlt héten elfogadta a Királyhágómelléki Református Egyházkerület fellebbezését a Kolozsvári Táblabíróság egyházunk ellenében hozott határozata ellen – „egykori iskolánkra” való jogos igényünket mintegy elismerve hatályon kívül helyezte azt és visszaküldte újratárgyalásra.
A 2019. október 18-án hozott döntés visszaadhatja bizalmunkat Románia gyengélkedő igazságszolgáltatásának felépülésében. Örömmel zárnánk peres ügyünket hazai testület előtt, semhogy európai törvényszékek előtt folytassuk küzdelmünket.
Egyházkerületünk köszönetet mond Demjén Attila ügyvédnek, kinek vezetésével az elmúlt években újabb igazoló dokumentumok felkutatásával reményteljes fordulatot vett az ősi schola ügye. Illesse köszönet a levéltárakat kutató lelkipásztorainkat és tanárainkat, illetve minden imádkozó testvérünket!
Egyházkerületünk visszautasítja azt a rágalmat, hogy történelmi tanintézményünket veszni hagyjuk, és inkább új iskolát építünk Zilahon. Amikor visszakapjuk jogos tulajdonunkat – az ősi Zilahi Református Wesselényi Kollégiumot – a lelakott állapotú épületet hatalmas áldozattal rendbe tesszük, és a lehető legrövidebb időn belül ismét a református szellemű nevelés szolgálatába állítjuk.

A békesség kötelékében!

 Nagyvárad, 2019. október 22.

                        Csűry István                                   Bara Lajos

                           püspök                                         főgondnok