Thu. Apr 18th, 2024

Tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány miatt a hatóságok betiltották a 100 fő feletti rendezvényeket, továbbá figyelembe véve az Egyházkerületünk által megküldött ajánlásokat, presbitériumunk ma, március 12-én, a következő határozatot hozta:

1. A vasárnap délelőtti istentiszteletek megtartását szolgálattevőink (lelkipásztorok, kántor, presbiterek, kórus) az elkövetkezőkben is biztosítani fogják. A tömeg elkerülése végett azonban szeretettel felkérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy lehetőleg otthonról, elektronikus eszközeikről, egyenes adásban kövessék az istentiszteletet. You Tube csatornánk elérhetősége: https://www.youtube.com/chann…/UCSOarp5gsmhEzpRPjyIn9qQ/feed
Idős testvéreink – saját érdekükben – különösképpen kerüljék a tömeget! A kicsik számára vasárnapi iskola nem lesz!

2. A vasárnap délutáni istentiszteleteket a szokott rend szerint tartjuk meg, ezeket is egyenes adásban közvetítjük.

3. Amíg szigorúbb rendelkezések nem lépnek érvénybe, megtartjuk a szerdai bibliaórát, a csütörtöki kátéórákat és a pénteki ifit.

4. A lelkészi hivatal a szokott órarend szerint tart nyitva.

„Bízzál, Izráel, az ÚRban, mert az ÚRnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani.” Zsolt 130,7

Zilah-Ligeti Református Egyházközség