Wed. Oct 20th, 2021

Kovács Zoltán elnök ünnepi beszéde a XXIX. Báthory Napok záróünnepségén

Tisztelt egyházi és világi méltóságok! Tisztelt emlékező közösség!

„Sokféle festői táj van a világon a Niagarától a gyergyói tisztásokig. De azt a festői tájat a legnehezebb szó nélkül hagyni, amelyhez küzdelmeinkkel kapcsolódunk. Ahol örökké reménykedünk, ahol sokszor csalatkozunk, de ahol újrakezdünk mindent. Ahol van erőnk újrakezdeni mindent. Ahol születtünk.”

Elekes Ferenc szavaival köszöntök mindenkit, aki e mai délelőtt megtisztelt jelenlétével egy olyan rendezvényt, amelyhez szülővárosunk több évtizedes szállal kötődik.  Ha szétnézek magam körül, az elém táruló látvány, az összegyűlt népes közönség egyértelműen jelzi, hogy ma örömünnepet ül Szilágysomlyó magyarsága a XXIX. Báthory Napok záróeseményén is. Ünnep volt az elmúlt két nap, áldás annak minden megvalósított programpontja. A kisváros nagy ünnepe most viszont a végéhez közeledik, s ezért elengedhetetlen az, hogy röviden számot vessünk a történtekről.

Minden alkalom egyedi és fennkölt, amikor városunk híres szülöttéről, Báthory Istvánról emlékezünk. A XXIX. Báthory Napok különlegességét viszont ebben az évben fokozta az, hogy szervesen betagolódott abba a nagyszabású ünnepségsorozatba, amely még 2020 decemberében indult el Báthory Emlékév 2021 néven. Az elmúlt napokban megvalósított programok emlékkövekként jelzik, hogy városunk magyar ajkú lakossága az őseitől örökölt kultúrát, világlátást továbbviszi, hagyományozza, ezáltal bizonyítja, hogy erős gyökerekkel és jövőbe tekintő hittel képes a megmaradásra, itthon, szülőföldjén.

Az idei Báthory Napok záróakkordjaként az emlékezés koszorúi mellett tiszteletünket szeretnénk még kifejezni városunk jeles szülötte iránt maradandó, tárgyi kulturális emlék formájában is.  Az emlékfalra kerülő Vetró András képzőművész által készített dombormű felavatásával, valamint a szintén általa alkotott Báthory István erdélyi fejedelmi címer elhelyezésével jelezzük, hogy a szilágysomlyói magyarság volt, van és lesz.

Köszönet illeti mindazokat, akik adományaikkal hozzásegítettek ahhoz, hogy ezek az emlékplakettek elkészülhessenek.

Köszönetemet szeretném ugyanakkor kifejezni a Báthory István Alapítvány kuratóriumának nevében mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a XXIX. Báthory Napok megszervezéséhez, sikeres és zökkenőmentes lebonyolításához. Hisszük, hogy a siker kulcsa mindig az összefogásban, az építő párbeszédben és a kemény munkában van. Továbbra se feledjük Wass Albert szavait: „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.”

Alapítványunk nevében kívánok továbbra is méltó emlékezést, hitet és bátorságot a jövőre nézve. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, hogy jövőre újból együtt emlékezhessünk, ünnepelhessünk, immár 30. alkalommal!

Kovács Zoltán Zsolt,

a BIA elnöke