Fri. May 31st, 2024

Kihirdették a munkavállalók diszkriminálását tiltó törvényt

Kihirdette az államfő a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését tiltó törvényt. Az előírásokat megszegők 1000-től 20.000 lejig terjedő bírsággal büntethetők.

A munkatörvénykönyvet módosító és kiegészítő törvény az eddiginél pontosabban definiálja a munkahelyi hátrányos megkülönböztetés fogalmát.

A jogszabály értelmében tilos a munkavállaló menesztése vagy diszkriminálása annak faji vagy nemzetiségi hovatartozása, állampolgársága, bőrszíne, anyanyelve, vallási meggyőződése, társadalmi származása, genetikai adottságai, neme, szexuális irányultsága, kora, fogyatékossága, krónikus betegsége, HIV-fertőzöttsége, politikai véleménye, családi állapota, érdekképviselethez való tartozása vagy valamely hátrányos helyzetű csoporthoz való tartozása alapján.

A törvény meghatározza a közvetett és a közvetlen diszkrimináció fogalmát, ugyanakkor leszögezi, zaklatásnak minősül minden olyan magatartásforma, amellyel az elkövető sérti a másik személy méltóságát, és megfélemlítő, ellenséges, lealacsonyító, megalázó vagy sértő helyzetet teremt.

A jogszabály értelmében nem minősül diszkriminációnak a megkülönböztetés, kizárás, korlátozás vagy preferencia az olyan állások esetében, amelyeknél a tevékenység jellegéből vagy a munkavégzés körülményeiből adódóan bizonyos szakmai követelmények teljesítése meghatározó fontosságú.

A rendelkezések be nem tartása 1000-től 20.000 lejig terjedő bírsággal büntethető – szögezi le a törvény.

A képviselőház június 30-án szavazott döntő fórumként a javaslatról.

agerpres.ro