Wed. May 29th, 2024

Kárásztelek – Faluvégi Ferenc-István: Célunk: teljes erőbevetéssel folytatni a megkezdett munkát, és a helyi közösséget szolgálni

• Született: 1961. október 30-án Kárászteleken

• Tanulmányok:
– Középiskolai tanulmányait Nagyváradon végezte
– Egyetemi tanulmányok: a Temesvári Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán végzett, majd a Kolozsvári Műszaki Egyetem építészeti karán épületenergetikát tanult

• 1996 óta polgármester

 

,,Ha bármit teszünk a községünkért, teljes erőbevetéssel teszszük. Az elmúlt négy évben szervezett tevékenység zöme közös szervezésű volt, összevetettük vállunkat és több-kevesebb részt vállalva közösen tettük, mint RMDSZ szervezet, RMDSZ helyi szervezet, helyi önkormányzat, civil szervezetek, egyház, és mindent egy közös célért, a helyi közösségért. Minden alkalommal igyekeztünk a helyi kezdeményezéseket támogatni, a működő, meglévő, a közt szolgáló kulturális, egyházi, egészségügyi tevékenységeket erősíteni, segíteni.”

 

Befejezett projektek:

 

• Anton kúria felújítása, és bebú­to­­rozása

• Járdák javítása, öntése: Nagy utcán, Kosárokban, Őss, Fűz, Balogh utcán

• Utcák aszfaltozása: 2017-ben kezdődött, nehézkesen indult, de a tavaly 2019-ben az első látható munkálat is elkezdődött a Balogh utca aszfaltozásával. A munkálatok jól haladnak, a finan­szí­rozástól függően remélhetőleg ez évben a munkálatok nagy része elkészül.

• Turisztikai információs központ befejezése

• Polgármesteri hivatal épületének felújítása 2018-2019 között

• A Kárászteleki Általános Iskola felújítása

• A mezei utcák kövezése, 2016-2017 között 12,6 km-t

• A község kamerahálóza­tának felújítása, bővítése. Jelenleg 7 térfigyelő kamera van Kárászteleken és 3 Domoszlón

• A nagypatak medrének kitakarítása 2016-ban, ami a Nagy, Őss, Kosárok, Kiss, Fűz utcát érinti

• Földes utcaszakaszok kövezése 2019-ben a Háromkereszt, Cikódomb, Kálvária területén. Ezekre a helyekre összesen 21 autónyi anyagot szállítottak, Domoszlóra 12 autónyit.

• Támogatták a civil szervezeteket, egyházakat: a Kárászfan­bandet, a FC Kárászteleket, a Római Katolikus Egyházat, ez utóbbi kazánházat kapott, mellékhelyiséget építettek a templom mögé, a domoszlói ortodox egyháznak elektronikus harangot és gázos hőbe­fúvót vásároltak.

• Telket biztosítottunk az új Egyházi Óvodának, segítettük az építkezés előkészítésében, most pedig az engedélyeztetésben.

 

Folyamatban lévő – kivitelezés alatt álló projektek:

Előkészítettük a következő időszak közberuházását:
• A polgármesteri hivatal géptá­ro­zójának megépítésére.

• A kultúrház felújítására, ami a tetőzet, padlózatok, homlokzatok cseréjét jelenti és a felszerelések bővítését.

• A kárászteleki fedett piac kialakítására.

• A gázhálózat kiépítésére.

 

Tervek a jövőre:

• Pályáztunk a Nemzeti Fejlesztési Alapnál Aszfaltozásra a község azon utcáin, ahol az Utcák aszfaltozása pályázattal nem volt lehetséges. Ezzel elérnénk, hogy minden utca, utcavég, aszfaltos legyen községünkben.

• Pályáztunk a Környezetvédelmi Alapnál egy korszerű közvilágítási hálózat kiépítésére.

 

,,Az elmúlt négy esztendőt kitöltő választmányi tagoknak köszönöm a közös munkát, hogy mindig sikerült közös nevezőt találni a munkában, és a közös célt mindig előnybe tudtuk helyezni az egyéni érdekekkel szemben.

Köszönetet mondok az RMDSZ szervezet megyei vezetőségének, Seres Dénes elnök úrnak, aki mindig támogatta elképzeléseinket, mindent megtett, hogy ne csak járjon a támogatás, hanem jusson is a közösségünknek. Köszönöm, hogy nem csak az önkormányzati munkában segített, hanem szükség esetén vállalkozóinknak is támasza volt.

A jövőben arra fogunk törekedni, hogy méltón tudjuk majd a helyi és a község érdekeit képviselni. Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszak nem volt hiábavaló, és a munkát folytatni kell.”

 

„Az elmúlt 6 polgármesteri mandátum alatt megtanultam, hogy eredmény csak akkor várható, ha dolgozunk, minden nap teszünk azért, hogy elérjük a megjelölt célt.

Megtanultam, hogy szükség van kitartásra, következetességre, mert ha nem is jött össze egy elképzelés ma, ha nagyon akarjuk, akkor holnap vagy holnapután megvalósulhat szívós kitartással.

Megtanultam, hogy alázattal kell a közösséget szolgálni ahhoz, hogy az emberek úgy érezhessék, hogy az önkormányzati vezető van érettük és nem fordítva, így várható el, hogy partnereink legyenek munkánkban szükség esetén.

Megtanultam, hogy bármilyen jó szándékú, elkötelezett egy vezető, egyedül csak egy ember. Ahhoz, hogy eredményei legyenek, csapatot kell keressen, alkosson munkájához, fontos célok eléréséhez.

Megtanultam, hogy nem lehetünk kishitűek, mernünk kell álmodni, nagyokat tervezni, mert csak így születhetnek nagy dolgok közösségünkben, környezetünkben.

Megtanultam, hogy pályázati források nélkül, nagyon szükséges dolgok elérhetetlenek, helyi jövedelmeinkből nem finanszírozhatók.

Megtanultam, hogy keresni kell a kompromisszumot. Energiánkat nem fecsérelhetjük torzsalkodásra, háborúskodásra, hanem csak munkára, a cél elérésére.

Ezekkel a tapasztalatokkal szeretnék újabb mandátumra pályázni, a közösség érdekében dolgozni, tenni minden nap, az RMDSZ csapatával (Választmány, Helyi Tanács), és a Polgármesteri Hivatal alkalmazottaival meghatározni kisebb, nagyobb célokat, és elkötelezettséggel, kitartással sosem elfelejteni a megjelölt célokat.”

 

Tanácsosjelöltek listája:

1. Szabó Ferenc

2. Nagy Imre-György

3. Kovács László

4. Dobai Zsigmond-András

5. Kovács Vilmos

6. Szabó Zoltán

7. Szabó András Géza

8. Szabó András

9. Szabó Gabriel