Sun. Jun 16th, 2024

Két falugazdász segíti idéntől a szilágysági magyar gazdákat

A megyénkben élő magyar gaz­dák nagy része nehéz hely­zetben van, egyrészt, mert a gaz­dagságok nem gépesítettek kellőképpen, ami rendkí­vül megnehezíti a munkát, más­részt az Európai Uniós for­rások csak nagyon csekély arányban vannak kihasználva. A problémák megoldása érdekében pályázatot nyújtott be a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács és a Szilágy Megyei RMDSZ a Magyar Ag­rár­minisztériumhoz, falugaz­dászok foglalkoztatására, akik segítenék a szilágysági magyar gazdákat.

Részletesebben a Szilágyság hetilap 3. számában