Tue. Jul 16th, 2024

Képviselőház: 2022. december 31-éig kitolták a távhőfogyasztást mérő órák beszerelésének határidejét

A képviselőház kedden úgy döntött, hogy két évvel, 2022. december 31-ig meghosszabbítja az egyéni fogyasztásmérők felszerelésének határidejét.

A képviselők a 2014/121-es törvényt kiegészítő és módosító 2020/184-es sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvénytervezetet fogadták el 264 mellette, 25 ellene szavazattal, 4 tartózkodás mellett.

A 2014-es törvény még 2021. december 31-ét szabta meg határidőként a távhőfogyasztást mérő órák felszerelésére.

Az emelkedő energiaárak mellett fontos, hogy ne terheljük további költségekkel az embereket, és a mérőórák beszerelése költséges. További költségeket jelentene a beszerelés elmulasztása is, mivel ez 500 és 1000 lej közötti bírságokat vonna maga után. Az ügyben a képviselőház a döntő fórum.