Mon. Jul 22nd, 2024

Három nagy terve van a kémeri polgár­mesternek, Szabó Leventének. Az egyik az óvoda felépítése, a másik a gáz bevezetése, a harmadik az utcák újraaszfaltozása.

Nagyon fontos az új óvoda létrejötte, mert jelenleg több mint 60 gyerek van az óvodában, és előreláthatóan a következő években még több gyerek lesz. A fiatalok itthon maradnak, itt akarnak jövőt teremteni. Az elmúlt években elmentek külföldre dolgozni, autót vettek, de ma már fundamentumot raknak, házat építenek. Az utóbbi öt évben annyi építkezési engedélyt adtak ki új házakra, illetve házak felújítására, mint az elmúlt 20 esztendőben. Mondhatni, visszahúz a szívük, a településen lehetőségek vannak, működik a gazdaság, ezért sokan hazatérnek. Van a fenyős cég, a panzió, a szőlészet, a borászat, a szer­víz, a pékség, az iskola, az önkormányzat, sok kisvállalkozó, ők 15-20 embert is foglalkoztatnak, szakemberekből tehát nincs hiány Kémeren. Nincs olcsó munkaerő, se szabad földterület, mert a mezőgazdaság is jól működik, és jövede­lemforrásként szolgál az itt élő emberek­nek. Néhányan elmennek a Hanna-hoz Nagyfaluba, az Ara-hoz Szilágysomlyóra, vagy a berettyószéplaki kőolajfeldolgozóhoz dolgozni. Mindezeket figyelembe véve, elmondható, a családok rendelkeznek valamilyen jövedelemmel, és lassan rájönnek, hogy megéri itthon maradni, nem kell külföldre menni.

Az idén a községben 210 gyerek van. A fiatalok nagy része úgy gondolkodik, hogy a jövőteremtés jobb Kémeren, mert az emberek közvetlenek, odafigyelnek egymásra. Az egyházi felekezetek is nagyon sokat tesznek a közösségfej­lesztésért, mert olyan programokat szer­veznek, amelyek itt tartják, vagy hazahozzák a fiatalokat. Zeneoktatástól kórusfejlesztésig minden fellelhető Kémeren. A baptistáknál fúvós- és billentyűsoktatás, a reformátusoknál gitároktatás folyik bérmentesen.

Ha a panziónál jövőre megvalósul a mini spa, akkor úszásoktatás is lesz. A spa részleg már kivitelezés alatt van, épül a bowling pálya, mert erre is van igény, és kellemes kikapcsolódási lehetőséget nyújt majd a fiataloknak.

A faluban hagyománya van a kuglinak, de mivel a kuglizó épülete rossz állapotba került, omladozott a mennye­zete, a tetőszerkezet, a statiku­sok azt mondták, hogy az épületet le kell bontani, és újonnan kell építeni. Önkor­mányzati pénzből új épületet építettek, a felszerelést pedig LEADER pályázatból biztosítják. Ha ez megvalósul, akkor már idéntől a környékről is oda mennek majd a fiatalok szórakozni.

 

Gázbevezetés
Bár Kémernek van 680 hektár erdeje, ami biztosítaná a lakosságnak a téli faszükségletet, a polgármester szerint oda kell figyelni a környezettudatosságra, és meg kell próbálni úgy kihasználni a föld adta energialehetőséget, hogy ne romboljuk azt, hanem amennyire lehet, óvni és védeni kell, ezért a tervei közt szerepel a gázberuházás.

Mint mondta, lassan a fa ára is ugyanazon a szinten lesz mint a gáz ára, kényelem szempontjából viszont nem mindegy, hogy melyiket használják, mert a fát haza kell szállítani, bélyegeztetni kell, megőrzési díjat kell fizetni, szerződést kötni, stb., ezért társultak a Berettyókistérségi Társulathoz, amelyik­nek a fő aktivitása a gáz bevezetése 11 településre. Ebből a többnyire magyarok lakta település Nagyfalu, Bagos, Ipp, Kémer és Kárásztelek. Azért hozták létre a társulatot, mert így több lenne a fogyasztó, és minél többen vannak, annál inkább megéri a szolgáltatónak, hogy befektessen. Elsődleges céljuk, hogy minden háznak a kapuja vagy kerítése mellé a csatlakozó órát elhelyezzék, mert a gázbevezetés lehetőségét mindenki számára meg kell teremteni.