Tue. Jul 16th, 2024

Helyi Képviselők Tanácsának tisztújítása Szilágylompérton

Szilágylompérton Gombos Zsigmond leköszönő elnök számolt be az elmúlt évek megvalósításairól, arról, hogy a szilágylompérti HKT is igyekezett kivenni a részét minden választásai kampányból, aláírásgyűj­tésből, amellyel hozzájárultak jelöltjeink sikereihez. Ezt követően átadta a szót a község polgármesterének.

Dombi Attila János elmondta, hogy nem csak Sarmaság részére pályáztak és pályáznak, hanem a község minden egyes falva számára, így Szilágylompért részére is. A faluban szemmel látható fejlődés ment végbe, korszerű infrastruktúrával rendelkezik – minden út sikeresen le lett aszfaltozva, át lett adva a víz- és szennyvízhálózat, amely saj­nos még nem működik tökéletesen, de dolgoznak rajta, hogy a lakosok gond nélkül használhassák ezeket a szolgáltatásokat is. Talán a faluközösség egyik legnagyobb vágya látszik megvalósulni, sikerült megnyerni a pályázatot a szilágy­lompérti kultúrotthon rehabi­litációjára, amelyet decemberre talán sikerül be is fejezni.

Mindezek mellett az elmúlt évek során sikerült átadni a Szilágylompérti Ady Endre Általános Iskola felújított épületét is, amely talán az egyik leg­szebb az egész községben.
A beszámoló után Gombos Zsigmond közölte, hogy 16 érvényes pályázat érkezett be hozzá a HKT tisztújítás végett. A jelenlévők egyöntetűen elfo­gadták a jelentkező személyeket, majd 3 elektort és 2 pótelektort választottak.

A tagok megválasztása után követ­kezett az elnök, erre a tisztségre egy személy adta be pályázatát, Gombos Zsigmond. Az újonnan alakult HKT bizalmat szavazott számára a következő mandátum idejére is. Az új elnök megköszönte a bizalmat és köszöntötte az új HKT tagokat is, majd átadta a szót Seres Dénesnek.

A képviselő úr elmondása szerint elégedett a szilágylompértiak munkájával és bízik benne, hogy az új csapat is hatékonyan tud majd együtt dolgozni. Továbbá hozzátette, hogy a falu évről évre szebb, illetve szemmel látható a fejlődés is, amelyért dicséret illeti a helyieket is, illetve a község önkormányzatát is.