Mon. Apr 15th, 2024

Kelemen Hunor Szilágy megyében: a vasárnap tétje, hogy nélkülünk vagy velünk hozzák meg a közösségünket érintő döntéseket az új Európai Parlamentben

Május 27-én hiába mondjuk azt, hogy ezt elrontottuk. Május 27-én nem lehet majd az európai parlamenti választás eredményét korrigálni, ha a magyar közösség választási részvétele elmarad az általános részvételtől. Nekünk vasárnap kell felmutatnunk a közösségünk erejét! – hangsúlyozta Kelemen Hunor Sarmaságon. A szövetségi elnök az RMDSZ megyei szervezetének vezetőivel, képviselőivel találkozott a Szilágy megyei településen.

Arra kérte kollégáit, hogy a következő napokban is kitartóan folytassák a kam­pányt, hiszen a választás jó eredménye azon múlik, hogy sikerül-e minden ma­gyar emberhez eljutni, és el­mon­dani, hogy az RMDSZ az egyedüli olyan szervezet ma Romániában, amely a ma­gyar közösség érdekeiért és ér­tékeiért lép fel az Európai Par­lamentben. „Ha félre is tesszük az időről időre fellán­goló magyarellenességet, ami­ből bőven akadt ezekben a hóna­pokban, azt is látnunk kell, hogy minden egyes politikai pártnak, a román pártoknak is saját közösségük ügye és problémája a legfontosabb. A nagy kérdés, hogy ezt velünk vagy nélkülünk teszik, hogy az erdélyi magyar embereknek lesz vagy sem kép­vi­selete és hangja az Európai Parla­mentben” – részletezte Kelemen Hunor.

Elmondta: ez a legfontosabb európai parlamenti választás, amióta Románia csatlakozott az Európai Unióhoz. Hatványo­zot­tan igaz ez közösségünkre nézve, hiszen a Kárpát-me­den­cei magyar összefogás ré­vén, száz év után először nyí­lik lehetőség arra, hogy ha­táron innen és határon túl egy politikai intézményben, az Európai Parlamentben lép­jenek fel a képviselők a magyar ügyért. Történelmi vétek lenne ezt a helyzetet kihagyni – szögezte le Kelemen Hunor.

A szövetségi elnök meggyő­ző­­dése, hogy tisztességesen kam­pányolt az RMDSZ, az el­múlt időszakban világosan és érthetően mondta el, mit nyertek a magyarok az eu­ró­pai uniós csatlakozásból, mi­lyen kihívások előtt áll a kon­tinens, és milyen meg­ol­dá­­sokra van szükség a nagy re­formok idején. „Azon kívül, hogy a Kárpát-medencei és az er­délyi magyar képviseletet gyen­gíti, ha nem jutunk be az Eu­rópai Parlamentbe, nekünk szá­molnunk kell azzal is, hogy egy rossz eredmény közösségünk ön­becsülését is aláássa. Ilyen sé­rü­lésre volt már példa: Maros­vá­sár­helyen 2000 óta nem sikerül magyar polgármestert állítani a város élére” – figyelmeztetett Kelemen Hunor.
RMDSZ-tájékoztató