Thu. May 30th, 2024

Kápolna avatás Szilágysámsonban

A 2020-as év sok újat tartogatott az egész világ lakóinak számára, s nem volt ez másként a tövisháti falvakban sem. Szilágysámson községében is változásokat hozott a világjárvány, mely változások nem mindig pozitív eredményt hoztak. Ám az élet nem állt meg, s a járvány hozta szabályokat betartva a munka tovább folytatódik. A helyi vezetőség igyekezett a lakosságot segíteni e nehéz időkben, s mindeközben folytatni a megkezdett projektek kivitelezését.

Az elmúlt hétvégén egy újabb projekt sikeres megvalósítását ünnepelték Szilágysámson lakosai. Kápolna avatási ünnepségre került sor a temetőben vasárnap délután 17:00 órai kezdettel. Az ünnepségen jelen voltak a református és a baptista egyházak lelkipásztorai, a baptista fúvószenekar, Bántó Zoltán polgármester, Veres Gábor alpolgármester, a helyi önkormányzat tanácsosai, valamint Seres Dénes képviselő, Szilágyi Róbert Szilágy Megye Tanácsának alelnöke, Vasvári Róbert al­prefektus, Szabó András vállalkozó. Az egybegyűltek közös énekével vette kezdetét az ünnepség, majd Szász Bálint Róbert református esperes köszöntését követően Gergely Pál baptista lelkipásztor igét hirdetett. Egy újabb közös ének és a fúvósok zenekari száma után a polgármester beszéde következett, aki elmondta: ,,a GAL Tövishát Akciócsoport LEADER programjának keretében valósult meg a projekt és 2018. július 9-én írták alá szerződést a szatmári ügynökséggel, majd november 2-án szerződést kötöttek Szabó András vállalkozóval, aki csapatával vállalta a kivitelezést. November 6-án sikerült beszerezni a szükséges építkezési engedélyt és elkezdődtek a munkálatok, amelyek 2020. június 25-én fejeződtek be, s ekkor került átadásra az épület. A kápolna 60.000 euró értékű projekt keretében valósult meg. Az épület a következő helységekből áll: a bejárat előtti fedett tér, belső előtér, egy hűtőterem, ahol 2-30C hőmérséklet is biztosítható, egy öltözőhelység, valamint egy női és egy férfi mosdó.” Majd megköszönte a GAL Tövishát csoport és a Szilágy Megyei Tanács támogatását, akik nélkül nem valósulhatott meg a projekt. Beszédében még kiemelte, hogy a munka jó előrehaladását csapata, munkatársai is nagyban segítették, s őket is köszönet illeti. Mindezek után a meghívottak köszöntő beszéde következett. A beszédek sorát Szabó András vállalkozó szavai zárták, aki elmondta, hogy nagyon megszerette a helyi közösséget s bár a munkálatoknak kicsit kétségek közepette fogtak neki csapatával, sikerült időre teljesíteni a vállalt feladatot. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével zárult, melyet a fúvósok kísértek, majd a jelenlevők belülről is megtekinthették a kápolna épületét.

Szilágyi Júlia,
turisztikai munkatárs