Tue. Jun 18th, 2024

Jótékonysági bál Szilágycsehben

,,Az ember akkor válik igazán naggyá, amikor képessé válik arra, hogy másokon segítsen. E nemes em­beri magatartás szép példáját tapasztalhattuk meg Szilágycsehben, ahol szeptember 14-én este a Down Szindroma Egyesület jótékonysági bált szervezett az Amfora étteremben. A rendezvényen közel 150 személy vett részt egy nagyszerű kezdemenyezés, egy kis közösség támogatásának szándékával.

A megnyitón Nagy Erzsébet el­nök asszony és Szabó Gyöngyi köszön­töt­ték a megjelenteket, s szóltak a jótékonysági bál megszervezéséről, cél­jairól. A bevételt az egyesület nap­pali centrumának fenntartására, költ­sé­geinek a kifizetésére fordítják, gázbekötésre, a fűtési gondok megoldására. Fontos céljuk, hogy az egyesület tagjait bevezessék a közösségi életbe, hogy megadassék számukra a teljes emberi élet átélésének élménye, amikor ők is sztárok lehetnek, ahogy fogalmazott az egyesület egyik tagja.”

A rendezvényről az e heti Szilágyságban olvashatnak.