Sun. Jun 16th, 2024

Jogászunk válaszol – Kik köthetnek házasságot?

• 18. életévüket betöltő személyek (alapos okok miatt a 16. évét betöltő kiskorú is meg­há­za­sodhat, ehhez szüksége van orvosi igazolásra, a szülők vagy a gyám beleegyezésére és a gyám­hatóság engedélyére is);
• két román állampolgár, egy román és egy külföldi állampolgár, de akár két külföldi állampolgár is köthet házasságot Romániában;
• a házasság kizárólag egy férfi és egy nő között jöhet létre, kizárólag családalapítás céljából. Az azonos neműek házasságát a román törvények nem engedélyezik. A külföldön azonos neműek között megkötött házasságot a román törvény nem ismeri el, ugyanez vonatkozik a külföldön megkötött polgári partnerségekre is, függetlenül attól, hogy egy férfi és egy nő vagy azonos neműek között jött létre;
• ha a házasulandó felek közül egyik sem házas (ha egy házas személy újabb házasságot köt, bigámiát követ el);
• ha a házasulandó felek között nincs rokoni kapcsolat (egyenes ági leszármazottak esetében, illetve oldalági leszármazottak esetében a negye­dik rokonsági fokig);
• ha a házasulandó felek közül egyik sem értelmi fogyatékos;
• azok a személyek, akik között nincs gyám­sági viszony.