Mon. Feb 26th, 2024

Jogászunk válaszol – A házasság megkötése

A házasság megkötése előtt a felek házassági nyilatkozatot tesznek a polgármesteri hivatal­ban. Ha az egyik fél kiskorú, a szülők vagy a gyám nyilatkozata is szükséges. Ha valaki ellenzi a házasságot, a házassági nyilatkozat közzétételétől számított 10 napon belül nyújthat be panaszt. A panasznak írásos formája kell, hogy legyen, tartalmát bizonyítékokkal kell alátámasztani.

 

A házasságkötésnek három minimális feltétele van:

1. az anyakönyvvezető jelenléte (ő celebrálja a házasságkötést a polgármesteri hivatal székhelyén vagy más helyen),
2. a két fél személyes jelenléte,
3. a felek házasságkötésre irányuló szabad, személyes, kifejezett és határozott nyilatkozata.
Házasság akkor jön létre, ha a jelenlevő fe­lek az anyakönyvvezető, és legalább két tanú je­lenlétében személyesen kijelentik, hogy egy­más­sal házasságot kötnek. A kijelentésükhöz sem­milyen feltételt vagy időhatárt nem fűzhetnek. Tanú csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet. Házasságot celebrálni más helyszínen is lehet, ha a törvény által előírt minden más feltétel teljesítve van. A nyelvi kisebbségekhez tartozó román állampolgárok kérhetik a házasságkötés celebrálását anyanyelvükön, ha az anyakönyvvezető érti és beszéli ezt a nyelvet.

Katona Ibolya