Tue. May 28th, 2024

Jogászunk válaszol – A házasság felbontása, a válás

,,A válás okai a következők lehetnek:
1. A házastársak közös megegyezése alapján vagy bármelyik fél kérésére, ha a másik fél beleegyezik.
2. Amikor komoly okok miatt a házastársak közötti viszony annyira megromlott, hogy a házasság folytatása nem lehetséges.
3. Az egyik házastárs kérésére, ha a felek több mint két éve külön élnek.
4. Annak a házastársnak a kérésére, akinek az egészségügyi állapota miatt nem folytatódhat a házasság.

Mi történik a válás után?
Névhasználat. Válás után mindkét fél a házasság előtt viselt családnevét fogja használni. A volt házastársak abban is megegyezhetnek, hogy a házasság ideje alatt használt családnevet megtartják a válás után is. A bíróság ezt akkor is kimondhatja, ha a felek nem tudnak megegyezni ebben a kérdésben, viszont az egyik volt házastárs kéri, és nyomós indoka van rá.
Vagyon. A volt házastársak közös megegyezéssel vagy a bíróság beavatkozásával elosztják a közös vagyont. Ha a válás miatt az egyik fél valamilyen kárt szenved, joga van a másik féltől kártérítést kérni.
Szülők és gyerekek közötti viszony. A gyerek/gyerekek felügyeletét a szülők közösen gyakorolják, ha a bíróság nem határoz másképp. A kiskorú lakhelyét a bíróság abban az esetben határozza meg, ha a szülők nem tudnak megegyezni. Mindkét szülőnek joga van a gyermekével személyes kapcsolatot kialakítani és fenntartani. Ennek részleteiben a felek egyeznek meg, vagy a bíróság dönt a kiskorú meghallgatása után. A bíróság a kiskorú neveléséhez és oktatásához szükséges pénzügyi kötelezettségeket is megszabja.”

 

A válásról részletesebben a Szilágyság e heti számában olvashatnak.