Thu. Apr 18th, 2024

A külföldi élet nem rossz ugródeszkának, de itthon is meg lehet élni

,,Lehetőségek
A községközpontban van csak I-VIII osztályos általános iskola, Dobán és Vérvölgyön mindössze óvoda és előkészítő-IV osztály működik. Ami a gyereklétszámot illeti, jelenleg 137 gyerek jár iskolába, de ennél többen vannak, ugyanis egy részük bejár Zilahra iskolába, mert a szülők ott dolgoznak, ezért ők viszik-hozzák a gyermekeiket.
„Itt kevés a munkalehetőség. A szeméttelepen, ami most két éve nyílott meg 15-20 személy dolgozik a községből, van egy benzinkútunk, építkezési cégeink is vannak, kisebb vállalkozások 10-15 emberrel, de ők többnyire Magyar­országon dolgoznak. Az elmúlt években jól működő disznófarmunk és gomba­termesztő cégünk is volt, ami közel tíz évig jól működött, sőt volt olyan időszak, amikor 60 embernek is adott munkát. Jelenleg a községben a mezőgazdasággal foglalkozó Módi cég a legsikeresebb, ők kb. 1000 hektár területet dolgoznak meg modern technikával, 2-3 traktorral. A földtulajdonosok hektáronként 500 lejért bérbe adták nekik a földjeiket 5-10 évre, attól függ, kivel hogy egyeztek meg. A cég rendbe tette a földeket, az elhagyatott területeket kitakarította, megműveli, sőt a jövedelmi adót is ő fizeti” – mondta a polgármester.

Pályázati pénzből aszfaltozás, iskolafelújítás, kápolnaépítés
Három éve, amikor Bogdán Ferenc István a hivatalhoz került egy össze­szedett csapatot talált. Abban az idő­szak­ban két pályázat volt elindítva, amit meg is nyertek. Az egyik a mezőgazdasági utak aszfaltozására, kövezésre egy 7,8 km-es szakaszon, a másik kultúrotthon felújításra Dobán, Vérvölgyön és Szentkirályon. A dobai és a vérvölgyi 90%-ban elkészült, így már az idén májusban át is tudják adni. A mezőgazdasági út aszfaltozását befejezték Doba és Debren, Szentkirály és Vérvölgy, Debren és a szeméttelep, a vérvölgyi víztározó bemenetelénél, vala­mint Doba és Görcsön között.
„2016-ban letettünk egy pályázatot egy 50 km-es útszakasz aszfaltozására, amit 2017-ben megnyertük. Mi­vel Debren község kicsi, ezért úgy pályázhattunk sikeresen, ha más köz­ségekkel (Szilágyszeg, Cigányi, Mirsid) társulunk, így tudtuk megnyerni csak a 4 millió eurós pályázatot. Jelenleg a számítások, tervezések zajlanak, de év vége fele elkezdődnek a munkálatok, amit jövőre befejeznek. Megnyertünk egy 56.000 eurós pályázatot a deb­reni kápolna megépítésére, ami már elkészült.”

Debren községről részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.