Thu. May 30th, 2024

Jelentkezni lehet a paradicsom-programra

Elfogadta a kormány a paradicsom-programot, amelyre május 15-ig jelentkez­hetnek a gazdák postai vagy elektronikus úton. Ennek keretében, de minimis, azaz csekély összegű támogatást nyerhetnek az igénylők.

A 40 millió eurós össz­költség­vetésű program célja, hogy a hazai fogyasztók minőségi helyi zöldséghez jussanak. Ennek érdekében a megyei mező­gazda­sági igaz­gató­ságok ellenőrizni fogják a kedvez­ménye­zetteket, akiknek fel kell jegyezniük, hogy a növény­védelem során milyen vegy­szereket használtak.

A termelők 3000 euró támogatást kapnak minden 1000 négyzet­méter, üveg­házban vagy fólia­sátorban paradi­csommal beültetett területért.

A program, amelyet 2017-ben hirdettek meg először, nagy érdeklő­désre tart számot – tavaly a kedvez­ménye­zettek száma meghaladta a húszezret.

Sütő Attila