Thu. May 30th, 2024

Iskolakezdés Szilágysomlyón

– Az idei tanévben is megfelelő körülményeket és oktatási rendszert biztosítunk 233 diáknak, akik­nek nagy része szilágysomlyói, de járnak ide közeli település gyerekei is.

Az évek során a romos épület megújult, az udvar egy kellemes zöld övezetté alakult, és korszerű sportpályát alakítottunk ki, a gyerekek legnagyobb örömére.

Számos szép eredménnyel dicsekedhetünk. A kötelező tananyag elsajátításán kívül fontosnak tartjuk különböző tantárgy-, népdal-, szavaló-, mesemondó versenyeken, csapatsportban, sakkban részt venni. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekközpontú oktatásra, a tanulók egyéni képességei szerinti tanításra. Pedagógusaink oda figyelnek minden gyerekre. Figyelik fejlődésüket, segítik problémáik megoldásában, biztosítják a kudarcmentes ismeretszerzést.

Számos iskola utáni tevékenység biztosította a gyerekek képességeinek fejlesztését. Kézműves tevékenység, cserkészet, sport, drámafoglalkozás és hangszeres zene oktatás folyik a szabadidő hasznos eltöltése érdekében.

Nem formális módon is adunk át ismereteket. Számos tanulmányi kirándulást, nyári tábort szer­vezünk a Pro Schola Báthory, a cserkészek és a Báthory István Alapítvány közös munkájának eredményeképpen.

Iskola pszichológus, iskolaorvos, két gyógype­dagógus járul hozzá a gyerekek testi, lelki fejlődéséhez. Szép eredményeket értünk el olyan gyerekek ese­tében is, akik az iskolai éveket hiányosságokkal kezdték. Egyre kevesebb az iskolát elhagyó gyerek és elértük azt, hogy az általános iskolát befejező diákjaink mind tovább tanulnak. Volt tanulóink között már vannak végzett tanárok, jogászok, közgazdászok és végzett orvosaink is vannak. Aki célirányosan és kitartóan tanul, érvényesül, és még nagyobb sikerrel, ha anyanyelvén tanul. Az esetleges kudarc a fia­talok esetében nem azért van, mert magyar iskolába járt, hanem azért, mert nem a felkészültségének és a képességeinek megfelelő iskolát, szakmát választotta.

A tavalyi tanév sem volt könnyű, de reménykedtünk a minél gyorsabb hagyományos tanítási mód visszaállításában. Most, amikor szeptember 3-án még nem tudjuk, hogy is lesz, látjuk-e a gyerekek mosolyát a maszk alatt, vagy egyáltalán látjuk-e a gyereket, vagy csak kamerákon keresztül tarhatjuk velük a kapcsolatot, mi tanárok nagyon el vagyunk kese­redve. Sok évi munka vész el, és a fény sem dereng az alagút végén. A szülők is láthatták, nem egyszerű a pedagógus munkája. A szülők nem tudják, és nem is kell nekik átvenni a tanítást, az nem az ő feladatuk, de a mai sajátos helyzetben a szülők nélkül nem tudunk helytállni, nem tudunk haladni. Szomorú dolog ez. Sok az előírás, lehetetlen dolgokat várnak el az iskola vezetőségétől, millió dolog van, ami nincs megoldva így tanévkezdés előtt néhány nappal.
Reménykedünk, hogy nem tart sokáig ez a világjárvány, megfoghatjuk gyermekeink kezét, megsimogathatjuk őket, és ők maguk is közzel kerülhetnek egymáshoz, nem csak lelkileg, hanem fizikailag is.

Mi, pedagógusok megpróbáljuk a mindennapi munkánk során a legjobb példát mutatni, tudásunkból a legtöbbet átadni akármilyen formában is kell tanítanunk – nyilatkozta Vida Anna Margareta, a Szilágysomlyói Báthory István Általános Iskola igaz­gatója.