Fri. May 31st, 2024

Irodalmi kávéház a szilágysomlyói Magyar Házban

,,A szokásosnál egy héttel korábban megtartott eseményünket a zuhogó eső ellenére is számos hallgató tisztelte meg jelenlétével. Meghirdetett témánk Márai Sándor Eszter hagyatéka című regénye és a regény alapján 2008-ban készült Sipos József-film volt.

Előbb egy rövid, power pointos bemutatóra került sor, amelyből a jelen lévők informálódhattak a regény keletkezésének idejéről, körülményeiről, a kétértelmű címéről, szerkezeti felépítéséről, irodalmi előképeiről és kritikai fogadtatásáról. …”

Pocsveiler Ilona