Thu. Jun 20th, 2024

Igényelhető az állatjóléti támogatás

Február 15-ig igényelhető az úgyneve­zett állatjóléti támogatás, amelyre a sertés- és háziszárnyas-tenyésztők pályáz­hatnak, a feltételek meg­terem­tésére és javítására.

Ennek elnyeréséhez az igény­lőknek évente kötele­zett­séget kell vállalniuk bizonyos feltétel­csomagok betartására. A támoga­tásokra való jogosult­sághoz szükséges: a farm legyen bejegyezve az Állat­bizton­sági és Állat­egészség­ügyi és Élelmi­szer­bizton­sági Hatóság nyilván­tartásába, a tulajdonos pedig önként vállalja, hogy 5 évig betartja az állatjóléti előírásokat.

Sütő Attila