Thu. Jun 20th, 2024

Hatályba léptek a talajtörvény előírásai

Január 1-től hatályba léptek a 2020/246-os talaj­törvény előírásai, ami egy olyan jogszabály, amilyen eddig Romániában nem létezett.

Hasonló jellegű törvény nem ismert más európai uniós tagállamokban sem, ugyanakkor erre vonatkozó európai uniós irányelv nincs, csak bizonyos tanulmány jellegű dokumentumok léteznek, melyek alkalmazása nem kötelező.

A talajtörvény értelmében annak előírásai arra hivatottak, hogy szabályozzák a talaj használatára, konzerválására, feljavítására, védelmezésére, minő­sége integrált monitorizálására vonatkozó tevé­keny­ségeket. A törvény egységes keretben biztosítja azokat az intézkedéseket és akciókat, amelyek révén megelőzhető a talaj leromlása, ökológiai funkcióinak a módosulása, és tisztázódhat a talajvagyon.

Ebben az összefüggésben figyelmet kell fordítani az erózió okozta károk helyreállítására, a mezőgazdasági körforgásból kivont területek csökkentésére, a nem mezőgazdasági területek felhasználásának az optimalizálására.

Sütő Attila