Sun. Dec 3rd, 2023

Gondoskodnak azokról a kiskorúakról, akiknek szülei külföldön dolgoznak

A Zilahi Polgármesteri Hivatal a Szociális Igazgatóságon keresztül támogatást nyújt azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei külföldön dolgoznak. Jelenleg a Zilahi Szociális Igazgatóságnál 301 ilyen kiskorú van nyilvántartásban – tudtuk meg Fazakas Miklós alpolgármestertől.

A támogatás során a szociális intézmény igyekszik fenntartani a gyermek személyes kapcsolatát a külföldön dolgozó szülővel; oktatási programokat szervez annak a szülőnek, aki a gyermekét itthon neveli és gondozza, miközben a másik fél külföldön tartózkodik, illetve azon személyek részére, akik a kiskorút itthon nevelik, míg a szülők külföldön vannak.

Negyedévente vagy szükség esetén találkozókat szerveznek a gyermekek neveléséről és gondozásáról gondoskodó személyek számára; elősegítik és támogatják az állandó kapcsolat fenntartását a gyermek által látogatott oktatási intézmény képviselőivel és azon személlyel, akinek a gondozásában a szülők a gyermeket hagyták.

A Szociális Igazgatóság folyamatosan fenntartja az oktatási intézményekkel a kapcsolatot, rendszeresen ellenőrzi ezen gyermekek iskolai teljesítményét a leadott adatok és információk alapján, ugyanakkor sok esetben ellátogatnak arra a helyre, ahol a kiskorút gondozzák, és felmérik ennek helyzetét a következő szempontok alapján: megfigyelik a család gazdasági és társadalmi helyzetét, a családtagok egészségi állapotát, a család életkörülményeit, valamint a gyermek fejlődését akadályozó kockázati tényezőket.

K.M.