Thu. May 30th, 2024

Gergely Csaba: „Folytatni fogjuk az elkezdett munkát”

Isten áldását kérték a jelenlévő megválasztott tanácsosok munkájára Benedekfalva község egyházi elöljárói. A pénteki alakuló ülésen részt vett Bősháza és Benedekfalva református lelkipásztora Vargha Levente is, aki Isten szavát továbbítva két igét olvasott fel. Az egyik az eskütétellel kapcsolatos: „Ne légy gyors a szólásra, és ne elhamarkodottan szólj szívedből Isten előtt, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön. Azért hát kevés beszédű légy. Mert ahogyan álom következik a sok foglalatosságból, úgy lesz a sok beszédből bolond beszéd. Ha Istennek fogadalmat teszel, ne halogasd annak megadását, mert nem telik kedve a bolondokban. Amit megfogadsz, azt teljesítsd!”, a másik a jövendővel: „Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az arcát rajtad az ÚR, és legyen kegyelmes hozzád. Fordítsa feléd arcát az ÚR, és adjon neked békességet”, majd gratulált a tanácsosoknak, és Isten áldását kérte munkájukra.

Benedekfalva községben a kilenc tagú helyi tanácsban két RMDSz-es képviselő van: Gergely Csaba és Vicsai Csaba. Mindketten kiemelték, továbbra is a község fejlesztésén fognak dolgozni, és bár kisebbségben vannak, mindent megtesznek, hogy a választóknak ne okozzanak csalódást.

K.M.