Mon. Jul 22nd, 2024

Tisztelettel értesítünk mindenkit, hogy a www.afir.info oldalon közzé lett téve és hamarosan indulnak a következő kiírások:

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014 – 2020az Európai Unió és Románia kormánya által az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott program – EURÓPA BEFEKTET A VIDÉKI TERÜLETEKBE.

A Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynöksége (AFIR) meghirdeti a 2021. évi első pályázati időszakot, amely augusztus 27. és 2021. november 26. között várja a támogatási kérelmek benyújtását.

A 6.1. alintézkedés a “Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás”, a 6.3. “A kisgazdaságok fejlesztésének támogatása”, a 16.4 “Az ellátási lánc szereplői közötti horizontális és vertikális együttműködés támogatása” és a 16.4a “Az ellátási lánc szereplői közötti horizontális és vertikális együttműködés támogatása – gyümölcságazat” alintézkedés a Nemzeti Vidékfejlesztési Program 2014-2020 (PNDR 2020) keretében.

A rendelkezésre álló források az SM 6.1 keretén belül „Támogatás fiatal mezőgazdasági terme­lőknek” 100.000.000 euró, ebből 30.000.000 euró a hegyvidéki területen élőknek.

A rendelkezésre álló források az SM 6.3 keretén belül „Támogatás a kis gazdaságoknak” 87000000 euró, amelyből 26.100.000 euró a hegyvidéki terület­re.

A 16.4. sM “Az ellátási lánc szereplői közötti horizontális és vertikális együttműködés támogatása” című programra rendelkezésre álló forrás 40 000 000 euró.

A 16.4a sM “Az ellátási lánc szereplői közötti horizontális és vertikális együttműködés támogatása – gyümölcságazat” című programra rendelkezésre álló források összege 10 000 000 euró.

A projektkiválasztási küszöbértékek MINIMUM 30 pont a sM 6.1.-re, 15 pont a sM 6.3-ra és egyenként 10 pont a sM 16.4 és sM 16.4a esetében.
Havi minőségi küszöbértékek: – a 6.1. alintézkedés esetében: 75 pont (aug. 27.-szept. 26.), 50 pont (szept. 27.-okt. 26.), 30 pont (okt. 27.-nov. 26.).

A 6.3. alintézkedés esetében: 60 pont (aug. 27.-szept. 26.), 35 pont (szept. 27.-okt. 26.), 15 pont (okt. 27.-nov. 26.).
A 6.1., 6.3., 16.4. és 16.4a. alintézkedések finanszírozási kérelmeinek online benyújtása a www.afir.info webhelyen történik, a pályázói útmutatóban meghatározottak szerint, és 2021. augusztus 27 -én, 09:00 órakor kezdődik.
A finanszírozást kérelmezőnek meg kell felelnie az ezen részintézkedésekre vonatkozó, a pályázói iránymutatásokban meghatározott megfelelési és jogosultsági követelményeknek.
A pályázó irányelveit az egyes alintézkedésekre a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter rendelete hagyja jóvá, és közzéteszi az AFIR honlapján
A SM 6.1, sM 6.3, sM16.4 és sM16.4 a projektekre vonatkozó pályázatok benyújtásának határideje 2021. november 26., 16:00.
Az érdekelteket szeretettel várjuk és további információkért felkereshetik a www.afir.info oldalt.
Forrás : www.afir.info

Papp Zsolt