Mon. Apr 15th, 2024

Gáspár Attila: Perecseni sugár torony

,,Megjelent Gáspár Attila zenetanár közel 200 szilágysági népdalt tartalmazó népdalgyűjteménye, a Perecseni sugár torony.

A szerző az elmúlt 20 év gyűjtése során azt tapasztalta, hogy a szilágysági magyar népdalok tárháza igen gazdag, nem szabad veszni hagyni, és mindenképp át kell adni a jövő generációinak. Most megjelent gyűjteményében 150 népdalt szeretett volna megjelentetni, de a gyűjtés alatt számos ismeretlen népdalt fedezett fel, ezért az alkotások számát még 35-el gazdagította.

Megyénk számos népdal­éne­kessel büszkélkedhet, akik kincsként őrzik a dalokat, és továbbadják azokat az új nem­zedéknek. A gyűjtést követően a szerző egy csokorba szedte az alkotásokat, és hogy mások is megismerhessék, Perecseni sugár torony címmel megjelentette.

Köszönjük a húsz évi mun­kát, gyűjést Gáspár Attila zenetanárnak, aki így vall a napokban megjelent népdalgyűjteményéről: ,,Olyan hely­ségekből is sikerült leje­gyezni dalokat, amelyekről azt hittem, hogy már alig-alig élnek ma­gyarul éneklők, mint Ku­saly, Szilágygörcsön vagy Magura­hegy. Nagyon sok, értékes nép­dal került lejegyzésre Szilágybagosról, Szilágypere­csen­ből, Kis- és Nagydobáról, Szilágysámsonból, Selymesi­losváról, Sarmaságról. Sok nem is kerülhetett bele helyszűke miatt, de valamikor azokat is kiadjuk, ne menjenek feledésbe generációnk távozásával. Nagy munka volt, de örömteli, mert sok kellemes meglepetésben volt részem, a szilágysági magyarok egészséges életösztönének bizonyítékát láthattam mindenfele. Köszönöm az RMDSZ anyagi támogatását, aminek köszönhetően már az idén a karácsonyfa alá kerülhet a népdalgyűjtemény. Remélem sok szilágysági magyarnak lesz hasznára az összefoglaló jellegű gyűjtemény, amelynek alcíme: Ezeket a népdalokat lehetett még lejegyezni 2020-ban.”…

K.M.

A népdalgyűjteményről az e heti Szilágyság hetilapban olvashatnak.