Thu. Apr 18th, 2024

Év végéig lehet benyújtani a gázolajár-támogatáshoz szükséges kérelmeket

December 31-ig nyújthatják be a gazdálkodók a 2021-es évre vonatkozó gázolajár-támogatáshoz szükséges, úgynevezett előzetes jóváhagyási kérelmeiket.

Ez az alapfeltétele annak, hogy a gazdák elszámoltathassák a gépesített mezőgazdasági munkálataikhoz vásárolt üzemanyag árát. A kérelmeket a területileg illetékes Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség irodájában kell benyújtani. Az igényléshez a kérelmező személyazonossági igazolványának, jogi személy esetében a cégbejegyzési dokumentumok másolata szükséges, illetve a mezőgazdasági regiszter alapján kibocsátott igazolások eredti változatát kell csatolni.

Az előzetes jóváhagyás az alapfeltétele annak, hogy a gazdák elszámoltathassák a gépesített mezőgazdasági munkálataikhoz vásárolt üzemanyag árát.

Sütő Attila