Tue. Mar 21st, 2023

Farkas Gyula-emlékérem díjban részesült egy Szilágy megyei matematika tanárnő

A Farkas Gyula-emlékérem megalakulása óta, 2006-tól, először részesült ebben a díjban Szilágy megyei matematika tanár. Az év végén, Zay Éva, a Silvania Főgimnázium matematika tanárnője kapta meg ezt a kitüntetést.

A kitüntetés alapításának célja, hogy a romániai magyar nyelvű matematikai és informatikai ismeretek terjesztésében és a tehetséggondozásban kiemelkedő eredményt elért szakemberek tevékenységét elismerje. Az emlékéremmel kifejezett elismerés erkölcsi jellegű, pénzjutalommal nem jár, és évente egyszer, novemberben adják át három személynek a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvény­sorozat keretében.

A Farkas Gyula-emlékérem Széchenyi Kinga műve, művészi kivitelű bronzplakett, Farkas Gyula képével és a következő felirattal: „Farkas Gyula Díj”.
Zay (Györfi) Éva 1959. április 22-én született Zilahon. Az elemi osztályokat a zilahi Simion Bărnuțiu Általános Iskolában végezte 1966 és 1970 között. Gimnazista évei alatt 1970-1972-ben a kolozsvári Apáczai Csere János Líceumban, majd 1972-1974 között a zilahi S. Bărnuțiu Általános Iskolában tanult. Líceumi tanulmá­nyait a szülővárosában végezte, 1978-ban érettségizett a zilahi Matematika-fizika Líceumban (az egykori Wesselényi Kollégiumban). Matematika tanára, Moldován Lajos hatására, a matematika iránt érdeklődött leginkább. Jó pedagógiai érzékkel irányította felkészülését a matematika versenyekre, tudományos szimpozionokra, ahol jó eredményeket ért el helyi és megyei szakaszokon, majd a líceum végeztével ebbe az irányba folytatta tanulmányait.

1978 és 1982 között a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Matematika-Informatika Fa­­kul­­­­tásán matematika szakon végzett. Szak­­mai és emberi fejlődésére nagy hatással voltak tanárai: Balázs Márton, Kolumbán József, Maurer Gyula, Orbán Béla, Virág Imre és Muntean Ioan. Nagy tudásuk, pedagógusi és em­­beri mivoltuk irányt mutatott, példaként szolgált. 1982-ben, az államvizsga után, kinevezést kapott a zilahi Kémiai Líceumba, ahol előbb magyar, majd román tannyelvű osztályokat tanított. 2000-ben áthelyezték a Zilahi Silvania Főgimnáziumba, ahol 2005-ben címzetes tanári kinevezést kapott (sikeres versenyvizsga után), és azóta is ott dolgozik.

Munkája fontos részének tekinti a tehetséggondozást is, a diákok felkészítését olimpiászokra, versenyekre. Megszámlálhatatlanul sok, a diákok és általa önként vállalt óra áll az eredményes munka mögött. Az órákon kívüli plusz munkának 2007-től keretet adott az iskola és a Tanfelügyelőség, illetve 2011-től a Szilágy Megyei Tehetséggondozó Központ, ahol min­den szombaton 3 órás foglalkozások által segíti a felkészülést a versenyekre. A csoportot IX-es korukban veszi át és XII-es korukig dolgozik velük. Diákjai szép számmal értek el jó és kiváló eredményeket helyi, megyei, országos és nemzetközi matematikaversenyeken, illetve az egyetemi felvételi vizsgákon….

 

Zay Éva tanárnő a díjjal kapcsolatban elmondta: ,,Csaknem négy évtized munkája, eredményei alapján ítélték oda a díjat, és úgy érzem, hogy a tanári munka megbecsülése, tisztelete valósul meg általa. Mint a szakmai önéletrajzomban is szerepel, volt tanárom Moldován Lajos hatására határoztam úgy, hogy követem példáját: a matematikát és a tanítást választom hivatásul. Tudásom legjavát átadni tanítványaimnak, ez a célom, e szándék adott erőt kitartani a nehezebb időkben is. Hálás vagyok azon diákjaimnak, akik megértették szándékomat, érezték, hogy a tudás a legnagyobb kincs, ami átadható a tanár részéről. Azt is megértették, hogy mindez csak rengeteg munka, alázat és kitartás által lehetséges, és nem utolsó sorban hatalmas tudásvágy kell hozzá mind a diák mind a tanár részéről. Ezek a munkakapcsolatok nagyon pozitívan befolyásolják a tanárt is és erőt adnak a folytatáshoz.

Kulcsár Mária