Thu. Jun 20th, 2024

Ezüstfenyő díj, sarmasági díjazott

Január 25-én az RMDSZ im­­már 17. alkalommal dí­jaz­ta mindazokat, akik jelen­tős sze­repet vállaltak a közös­sé­­gi javak és a szülőföld vissza­szerzésében, valamint a Szö­vet­ség programjának meg­­valósításában. A szü­lő­föld­megtartó tevékeny­sé­­gért Kelemen Hunor szö­vet­ségi el­nök 24 személyt dí­ja­zott. Kü­lön örömöt jelent szá­munk­ra, hogy idén a díjazottak kö­zött lát­hattuk Berki Edithet, az RMDSZ sarmasági Szerveze­té­nek elnökét.

Berki Edith kitartó és eredményes munkájáról az idei Szilágyság 9. lapszámában olvashatnak részletesebben.