Tue. Apr 23rd, 2024

A falugazdász munka nemcsak állást, hanem hivatást is jelent

Sütő Attilával, a nemrégiben elindult Fa­lu­gazdász Program Szilágy megyei falu­gaz­dászával beszélgettünk, aki ismertette a programot, a gazdák számára kiírt pá­lyázati lehetőségeket, támogatásokat, az eh­hez szükséges feltételeket és a gazdák kö­telezettségeit. Az elmúlt héten részt vett a Nagykárolyban megrendezett Agrár­aka­démián, ahol több mint 250 gazdálkodó jelent meg.
– A mezőgazdaság végigkísérte ed­di­gi életemet. Tanulmányaimat Krasz­nán végeztem az agráripari szak­kö­zépiskolában, majd rövid időre gép­ke­zelőként dolgoztam a helyi szövet­ke­zetben. A rendszerváltás után aszta­los­ként helyezkedtem el főállásban, kie­gészítve némi háztáji gazdálkodással, egé­szen 2007-ig. Ebben az évben átálltam tel­jeskörű állattenyésztővé: 3 román tarka tehénnel és zöldségtermesztéssel kezdtem. Jelenleg mintegy 40 egyedet számláló szarvasmarha állománnyal rendelkezem. 2014-től a helyi iskola szülőbizottságának elnöke, 2015-től a helyi közbirtokosság vezetője vagyok. Falugazdász munka­körömet 2018 decemberétől töltöm be.

A falugazdász programról, a pályázati lehetőségekről, támogatásokról az idei Szilágyság 9. lapszámában olvashatnak.