Fri. Feb 23rd, 2024

Évi rendezvények Szilágysámsonban

A szilágysámsoni turisztikai központnak van két alkalmazottja, akik többek kö­zött az évi rendezvényekért és prog­ra­mokért felelnek. Minden évben meg­ren­dezik a farsangot, ilyenkor tele van a kultúrotthon, a március 15-ei ünnepséget, ekkor összegyűl a falu apraja-nagyja, aztán következik a gyereknap, ami 2016-ig még nem volt. Az idén László Attila szórakoztatta a jelenlévőket, rendkívüli sikert ért el. Ezeken kívül még megtartják a falunapot, szüreti felvonulást, az idősek napját, ekkor a diákok mű­sor­ral, tortával örvendeztetik meg a szépkorúakat.

Egy nyugdíjas tanító néni kezde­mé­nyezésére a faluban működik nyugdíjasklubb, az ide járók szavalnak, énekelnek a rendezvényeken. Havon­ta találkoznak, születésnapokat rendez­nek, eseményeken segítenek, főznek, tehát aktívak, mondta a polgármester. Az idősek napja után, decemberben, adventi játszóházat tartanak, ezt második éve szervezik, ekkor kerül sor a község karácsonyfájának feldíszítésére. Sámsonban és Mocsolyán is felállítanak egy-egy fenyőfát, a gyerekek feldíszítik az általuk készített díszekkel, mondta Bántó Zoltán polgármester.