Mon. Oct 2nd, 2023

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Zilah és Vidéke Fiókszervezetének 2022. március 5-re tervezett, Petri Mór emlékére állítandó fekete gránít síremlékének avatása Budapesten – a Fiumei úti temetőben (26/1-es parcella, N/a szakasz, 3.sor, 13-as sír), a pandémia miatt egyelőre elmarad egy későbbi dátumra. A síremlék alkotó részei raklapra pakolva a krasznai műhelyben szállításra készen állnak.

Az EME Zilah és Vidéke Fiókszervezete köszönetét, elismerését és háláját fejezi ki mindazoknak a szilágysági testvéreinknek, akik jövedelmük 2%-át tavaly is egyesületünk működési költségeinek támogatására adományozták. Ugyanitt értesítjük támogatóinkat hogy adataink az adóbevallásra a következők: SOCIETATEA MUZEULUI ARDELEAN, CLUJ NAPOCA, STR NAPOCA nr. 2-4 C.I.F. 5566931, cont bancar IBAN: RO14RNCB0106015985080001/RON BANCA BCR, SUCURSALA CLUJ. A jövedelembevallási ívet személyesen hozzuk önöknek aláírásra. A Múzeum Egyesületi tagdíj idén is 40 lej, nyugdíjasoknak ennek fele. Emlékeztetjük a támogatóinkat, hogy 2021. november 27-én sikeres és színvonalas Szilágyságkutatási konferenciát tartottunk a zilahi Vigadóban dr. Petri Mór és dr. Bajusz István emlékére.

Idén érdekesnek igérkezik újabb projektünk: A magyar népdal témával (május 6-án Szilágybagoson, május 7-én Szamosardón) és remélhetőleg felavathatjuk Budapesten a régen kész fekete gránit síremlékét dr. Petri Mórnak, aki költő, író, történész, monográfiaíró, tanfelügyelő, tankönyvíró és az Erdélyi Református Egyházkerület vezetőségi tagja volt hosszú ideig.

Ebben az évben is Petri Mór díjat osztunk négy kitüntetésre érdemes egyénnek és idén is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt rendezvényeinkre.