Fri. May 31st, 2024

Enyhén növekvő születésszám és csökkenő házasodási kedv

A 2019-es évre vonatkozó előzetes adatok szerint Erdélyben 66 619 gyermek jött a világra, ami 1,6%-os növekedést jelent az előző év hasonló adataihoz viszonyítva. Székelyföldön 2,4%-kal, 126-tal több gyermek született, mint 2018-ban. A születések számának növekedése és a halálozások jelentős csökkenése együttesen azt eredményezte, hogy Székelyföldön érezhetően lassult a népességfogyás tempója. Teljes Erdélyt tekintve megfigyelhető a házasságkötések számának csökkenése, amely folyamat azonban Székelyföldön nem tapasztalható.

A Bihar, Szatmár és Szilágy megyéből összesített Partiumban, a 2019-es évben 11 524 gyermek született és 14 702 halálozás történt. A 2018-as hasonló adatokhoz viszonyítva 2019-ben az élveszületések száma 1,9%-kal nőtt, az elhunytak száma 2,4%-kal csökkent, így a népességfogyás tempója itt is csökkent, bár valamivel alacsonyabb mértékben, mint Székelyföldön. A házasodási kedv a Partiumban jelentősen csökkent: 2019-ben 7066 házasságot kötöttek, ami 4,7%-kal múlta alul az előző évi adatot.

Erdelystat.ro