Mon. Oct 2nd, 2023

Energetikai szempontból veszélyeztetett fogyasztók (PLx 210/2021)

 • Összesítés

Az energiaszegénység egy fontos társadalmi kihívás, hiszen közvetlen hatása van az egészségre és szinte 54 millió embert érint az Európai Unióban. A Zöld megállapodásban az EU direktívába foglalta a lakások energiahatékonyságának javítását, valamint az energiaszegénység csökkentését. Romániában eddig nem volt hivatalos definíciója és mérőszáma az energiaszegénységnek. A Nemzeti Statisztikai Hivatal (INS) tanulmánya értelmében Romániának több mint 20 százaléka energiaszegénységben él. A Képviselőházban elfogadott törvénytervezet egyértelműen meghatározza az energetikai szempontból veszélyeztetett, kiszolgáltatott fogyasztók kategóriáját, és számos pénzügyi és nem pénzügyi intézkedéssel segíti az érintetteket.

Az elfogadott törvény értelmében veszélyeztetett fogyasztó (energetikailag sérülékeny fogyasztó) alatt azokat az egyedülálló személyeket vagy családokat értjük, akik korabeli, egészségügyi, szociális okokból hátrányos helyzetben vannak vagy energetikai szempontból elszigetelt területen élnek és ezáltal állami támogatásokra van szükségük a mindennapokhoz.

A támogatások igényelhetőek családok és egy fős háztartások (egyedülálló személyek) esetében egyaránt.  A támogatás a következő kategóriákra vonatkozik:

 • hőenergia támogatás
 • földgáztámogatás
 • villamosenergia támogatás
 • szilárd tüzelőanyagok és/vagy petróleum vásárlásának támogatására

A támogatás igényelhető ugyanakkor energetikailag hatékony gépek vásárlására, amely a lakás megvilágítására, fűtésére, hűtésére, vagy melegvíz biztosítására alkalmasak; ugyanakkor energetikai hatékonyság növelésére is igényelhető a támogatás.

A fűtéstámogatás az egy főre eső nettó jövedelem szerint kerül odaítélésre úgy, hogy az állam felvállalja a számla bizonyos százalékának fedezését, mindezt az értéket a referenciaérték függvényében számolják ki.

A referenciaértékek kormányhatározattal kerülnek aktualizálásra a havi átlagfogyasztás szerint és nem lehetnek kisebbek mint:

 • 250 lej/hónap földgáztámogatásra
 • 500 lej/hó villamosenergiára
 • 320 lej/hó a szilárd tüzelőanyagok és/vagy petróleum vásárlására

A háztartások/egyedül élő személyek a következő támogatásban részesülhetnek:

 • 100%-os támogatás a referenciaértékből abban az esetben, ha az egy főre jutó nettó jövedelem maximum 200 lej
 • 90%-ban, ha egy főre jutó nettó jövedelem 200,1 – 320 lej között van
 • 80%-ban, 3201,1 – 440 lejes jövedelem között
 • 70%,-ban 440,1 – 560 lejes jövedelem között
 • 60%-ban 560,1 – 680 lejes jövedelem között
 • 50%-ban, 680,1 – 920 lejes jövedelem között
 • 40%-ban, 920,1 – 1040 lejes jövedelem között
 • 30%-ban, 1040,1 – 1160 lejes jövedelem között
 • 20%-ban, 1160,1 – 1280 lejes jövedelem között
 • 10%-ban 1280,1 – 1386 lejes egy főre jutó nettó jövedelem között családok esetében, illetve 1280,1 – 2053 lejes nettó jövedelem között az egyszemélyes háztartások esetében.

Tehát, az egy főre jutó nettó jövedelem felső határa, amely esetében még igényelhető a fűtéstámogatás: 1386 lej/fő (az eddigi 810 lej/fő helyett) családok esetében és 2053 lej/fő (az eddigi 1445 lej) az egyfős háztartások esetében.

A fent említett támogatások 5 hónapra igényelhetőek: november 1 és március 31 – éig terjedő időszakra.

A fűtéstámogatás mellett igényelhető egy fix értékű havi pótlék is: 30 lej/hó villamos energiafogyasztásra, 10 lej/hónap földgázra, 10 lej/hó hőenergiára, 20 lej/hó a szilárd tüzelőanyagok vagy petróleum esetében. Ez a pótlék egész évre igényelhető.

Abban az esetben ha egy háztartásban a villamosenergia az egyetlen energiaforrás, akkor a fix pótlék értéke 70 lej/hónap, de ez csak 2022-től lép  hatályba. (196/2016 törvény).  

Példák:

 1. Piroska néni Maros megyében egyedül él nyugdíjasként egy 2 szobás lakásban, 1600 lej nettó nyugdíja van (átlagnyugdíj), december és januári hónapban 37,2 lej fűtéstámogatásban részesül (10% a referenciaértékből).
 2. Két gyermekes család esetében a szülők nettó 1445 lej jövedelemmel rendelkeznek (minimálbér) és a család 2 szobás lakásban él. Az egy főre eső jövedelem 722,5 lej, tehát 50%-os támogatást kapnak a referenciaértékből, vagyis 186,25 lej támogatásban részesülnek decemberben és januárban.

Megjegyzés: ugyanez a támogatásérték érvényes Hargita, Kovászna, Brassó, Kolozs, Hunyad, Szeben és Fehér megyében is, mert mind a hideg zónába vannak besorolva.

A fűtéstámogatás igénylésére a dokumentációt a helyi önkormányzatoknál kell leadni. A dossziénak tartalmaznia kell a támogatást igénylő kérést, a jövedelmet igazoló dokumentumokat, valamint a saját felelősségvállalási nyilatkozatot. A támogatást igénylő kérésben külön fel kell tüntetni a család összetételét, a családtagok jövedelmét, valamint ezek vagyontárgyait egyaránt. Ha a jövedelemben változás lép fel bármelyik családtag esetén, azt kötelesek 5 napon belül jelenteni a helyi önkormányzatnál, ellenkező esetben időszakos ellenőrzést követően, megvonhatják tőlük a támogatást.

A támogatás igénylése történhet már a dokumentáció leadásának hónapjától, ha 20-áig vannak leadva a kérések, az ezután leadott kérések már csak következő hónaptól kerülnek odaítélésre.  Az elbírálást követően 5 napon belül a helyi önkormányzat értesíti a tulajdonost a támogatás odaítéléséről. 

Az önkormányzat további szerepe: összesíteni a lakossági fogyasztásokat és lejelenteni a szolgáltatónak, aki majd minden hónapban kiállítja a csökkentett értékű fogyasztási számlákat.

A jogszabály Hivatalos Közlönyben való megjelenését követően 30 napon belül a Munkaügyi Minisztérium kidolgozza a módszertant, amely kormányhatározattal kerül elfogadásra. A törvény 2021. november 1-jétől alkalmazandó és a támogatás már ebben az évben igényelhető lesz.

A törvény gyakorlatba ültetését követően kb. 500.000 háztartás/egyedülálló személy részesülhet az említett támogatásokban.