Sun. Jun 16th, 2024

EME értesítések, érdekességek

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Zilah és Vidéke Fiókszervezete köszönetét, háláját és elismerését fejezi ki mindazoknak a szilágysági magyaroknak, akik a 2018-as jövedelmük adójának leírható 2%–át egyesületünk működési költségeinek támogatására adományozták.

Ebben az évben is szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinkre: Zilahon, 2020. május 9-én, amikor a 75 éve elhunyt Dr. Petri Mórra emlékezünk, valamint Budapestre, a közadakozásból készült síremlék felavatására. Érdekességként megemlítjük, az adományokat szilágysági, kalotaszegi, anyaországi, kolozsvári és nagyváradi bajtársaink teremtették elő (80 személy pénzadományt küldött, 3 személy munkanapokban fizet, 10 személy elakadt az ígéretek szintjén(!)…)
A fekete márvány síroszlop elkészítését Dimény Miklós síremlékkészítő mesterember vállalta Krasznán, Dimény Gránit kft-nél. Az obeliszk, a reliefarckép és Szilágy vármegye címerének kifaragása Papp Sándor munkája, míg az adományozók névsorát Szalai István gravírozza rozsdamentes fémlemezre.

Az eddig végzett munkálatokért 10.500 lejt fizettünk ki a kft-nek számla ellenében. A sírkert megépítésének költségeire a Királyhágómelléki Református Egyházkerület tett ígéretet. Hátra van még a sírhely elkészítésének engedélyeztetése a magyar hatóságok által. A 75 évet késett sírhely ünnepi avatása, felszentelése terveink szerint július 11-én történne, a Kerepes-úti sírkertben.

Ugyanitt értesítjük támogatóinkat, hogy adataink az adóbevallásra a következők: SOCIETATEA MUZEULUI ARDELEAN, CUI 5566931, cont bancar IBAN RO17RNCB2200000007570001, BCR, SUCURSALA CLUJ.
A jövedelembevallási ívet személyesen visszük önöknek aláírásra.

A Múzeum Egyesületi hozzájárulás (tagdíj) idén is 40 lej, a nyugdíjasoknak ennek fele. Az elmúlt esztendőben fiókegyesületünk tovább erősödött újabb tagokkal: 4 személy Szilágynagyfaluból, 4 bajtárs Zilahról, egy vitéz Tasnádról és egy erdész Szilágysámsonból fejezte ki óhaját munkánkban való részvételéhez.

Tevékenységünk a 2020-as esztendőben:
– 2020. január 26.: A padon ülő Ady Endre emlékművének felavatásában való részvétel (Zilahon a főtéren)
– 2020. május 9. – Zilah XVIII-ik Szilágyságkutatási konferencia – Emlékezzünk a régiekről néven. A 75 éve elhunyt Petri Mór emlékezete. Tudományos előadásokkal jelentkezni lehet 2020. április 27-ig a fiókszervezet elnökénél, Bajusz Istvánnál és Kovács Kuruc János alelnöknél,
– 2020. július 11. –Budapest, (Kerepes úti temető, 26/1 parcella, III.sor., 13 sír), Dr. Petri Mór síremlékének felavatása, megszentelése. Az egyházi szertartást Gáll Sándor fábiándemeteri lelkipásztor (a zilahi Református Kollégium egykori diákja) tartja, egyházi énekekkel a halásztelki református kórus szolgál, Kéry Mária és Kéry Mihály budapesti karmesterek vezényletével. Egyházi és világi vezéreinknek megemlítjük, hogy Szilágy vármegye monográfiájának írója, történész, író, költő, tanfelügyelő, tankönyvszerző, az Erdélyi Református Egyházkerület vezetőségi tagja is volt.
Itt az alkalom a főhajtásra e nagy elődünk előtt, akinek fő műve nélkül vakon tapogatóznánk a Szilágyság történetében.
Kölcsey, Wesselényi, Kincs Gyula, Szikszai Lajos, Balázs Árpád és Ady mellett méltó hely illeti Petri Mórt a hálás utókor emlékezetében. Szobrának elkészítése első számú foglalatossága kellene legyen a történelmüket tisztelő magyar és román utódok számára!

Kovács Kuruc János
Csóka László