Thu. Apr 18th, 2024

30 éve történt Szilágysomlyón…

Az RMDSZ alakulásának 30. évfordulós ünnepségén két szilágysomlyói alapító tag, dr. Gáspár György és Vida János emlékplakettet vehetett át.

Vida János tanácsos visszaemlékezve a 30 évvel ezelőtt történt szilágysomlyói eseményekre, a következőket mesélte: ,,Szilágysomlyó lakossága még nem tudott eléggé felocsúdni a 89-es történések után. Nem tudtuk elhinni, hogy ilyen megtörténhetett, szabadok lettünk. Az emberek mosolygósak lettek, úgy látszott, minden megváltozott. Tényleg, azokban az időkben az emberek is jobbak lettek, figyelmesebbek egymás iránt. Minden napra jutott egy esemény, szenzáció. A hideg téli idő ellenére az emberek aktívak lettek, mindenki tenni akart, változtatni valamit, jobbítani az addigi elszigetelt életükön. Karácsony után megalakult Zilahon a református nagytemplomban a Szilágy Megyei RMDSZ, Vida Gyula lett a megyei elnök. Szilágysomlyó hozzálátott, hogy szeretett városában is megalakítsa az RMDSZ szervezetet. Erre 1990. január 5-én került sor. Abban az időben a somlyói Armatura cégnél dolgoztam, délutános voltam. A mester bejött a csarnokba és felhívta figyelmünket, hogy délután hat órakor a református templomban a somlyói magyarság gyűlést fog tartani. Aki akar elmehet, nem teszik be hiányzónak, sőt biztatott bennünket az elmenésre. Már ez is egy kisebb csoda volt. Délután folytatódott a csoda. A somlyói református templomban, ahogy mondani szokták, egy tűt sem lehetett elejteni, annyian voltunk. Ennyi magyar sem gyűlt össze addig ezen falak között. Nem lehet leírni azt a lelkesedést, ami az embereket áthatotta. Tudtuk, hogy most olyan dolgok fognak következni, melyek hosszú távon megváltoztatják életünket. Vida Gyula, dr. Bereczki Sándor, Sikli László katolikus esperes és Muresan úr, a kinevezett polgármester, lelkesítő beszédet tartottak, ez után megválasztották a somlyói RMDSZ elnököt, Joikits Attila tanár urat. Szerencsére magammal vittem a fényképező gépemet és megörökítettem egy pár kép erejéig ezt az eseményt.

2020. január 18-án, a Kolozsvári Magyar Színházban ünnepi műsor, megemlékezés volt az RMDSZ 30-ik évfordulója tiszteletére. Csodálatosan megszervezett esemény volt, ezúton is gratulálok a szervezőknek!

Harminc év nem csekély idő. Számadás is. Én elgondoltam, hogy életem felét a kommunizmusban, életem másik felét ebben az új világban töltöttem. Eszembe jutottak azok az izgalmas idők, amikor közösen megpróbáltunk valamit tenni a somlyói magyarságért, mindenki ahol tudott segített. Eszembe jutottak azok az embertársaink is, akik már nem lehetnek köztünk. Hála Istennek, nagyon sok álmunk megvalósult. Ezek a dolgok jutottak eszembe, amikor átvehettem a díszplakettet. Arra gondoltam, hogy ezt a somlyói magyarság kapta, azok, akik lelkesen dolgoztak, tevékenykedtek azért, hogy magyar közösségünk megmaradjon, jobban éljen. Köszönet érte!

A szilágysomlyói dr. Gáspár Györgynek szintén díszplakettet adtak át eddigi munkája elismeréséül. 2000-2003 között a szilágysomlyói RMDSZ elnökeként sokat tett a városban élő magyarságért, de közel három tanácsosi mandátuma alatt a többi RMDSZ társakkal a város fejlődéséért is harcolt. Ők voltak azok, akik annak idején kiálltak a magyar iskola létrehozása mellett, és a piac melletti betonhíd megépítését is ők szorgalmazták. HKT tagként, jelenleg is aktív tagja a helyi szervezetnek, és mint az elmúlt években, most is támogatja a helyi RMDSZ rendezvényeket. Mint mondta, meglepetés volt számára, és nagy megtiszteltetést jelent, hogy a díjazottak között lehetett. Belső érzelmi elégedettséggel tölti el az a tény, hogy a szervezeten belül megbecsülik a szervezethez való hozzáállását és tevékenységét. Mindig aktív tagja volt a szervezetnek, és mindig arra törekedett, hogy a politikát ötvözze a művelődéssel, az oktatással és a helyi érdekek képviseletével.

Kulcsár Mária